Pravilnik o članstvu

Članstvo u Institutu za standardizaciju Crne Gore je dobrovoljno, pri čemu je Institut za standardizaciju Crne Gore trajno otvoren za prijem u članstvo zainteresovanih strana.

Član Instituta za standardizaciju Crne Gore može postati privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji su osnovani, odnosno registrovani u skladu sa propisima Crne Gore, kao i fizičko lice koje je državljanin Crne Gore.

Članovi Instituta dužni su da Institutu plaćaju članarinu, pri čemu se visina članarine za svaku kalendarsku godinu utvrđuje posebnom odlukom koju donosi Upravni odbor Instituta.

Radi učlanjenja u Institut za standardizaciju Crne Gore, potrebno je da zainteresovana strana podnese, u originalu, pisanu Prijavu za učlanjenje koja sadrži Izjavu o pristupanju i prihvatanju prava i obaveza koja proističu iz članstva u Institutu za sandardizaciju Crne Gore.

Članovi Instituta imaju pravo da neposredno ili preko ovlašćenog predstavnika učestvuju u radu i upravljanju Institutom u skladu sa Odlukom o osnivanju, Statutom i Pravilnikom o članstvu. Takođe, članovi Instituta imaju pravo na materijalne pogodnosti koje se odnose na usluge koje pruža Institut za standardizaciju Crne Gore.

Pravilnikom o članstvu u Institutu za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju pitanja vezana za kategorije članova, prijem u članstvo, registar članova, prava i obaveze članova, prestanak članstva, mirovanje članstva, kao i pravno sledbeništvo članstva.

Lista pratećih dokumenata

Pravilnik o clanstvu u Institutu.pdf (0.10MB)