Prijava za članstvo

U cilju sticanja članstva, potrebno je da zainteresovana strana podnese Prijavu za učlanjenje u Institut za standardizaciju Crne Gore koja u sebi sadrži i Izjavu o pristupanju i prihvatanju prava i obaveza koje proističu iz članstva u Institutu.

Radi uniformnosti, Institut za standardizaciju Crne Gore je pripremio obrazac Prijave za učlanjenje

Ispunjen i ovjeren obrazac potrebno je dostaviti lično ili poslati poštom na adresu Instututa za standardizaciju Crne Gore, uz napomenu “Prijava za učlanjenje u Institut”.

Lista pratećih dokumenata

Obrazac za pravna lica.doc (0.04MB)

Obrazac za fizicka lica.doc (0.03MB)