Odluka o visini članarine

Članarina predstavlja redovni doprinos članova Instituta opštem razvoju Instituta za standardizaciju i nacionalne standardizacije u Crnoj Gori.

Visina članarine utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog odbora Instituta za svaku kalendarsku godinu.

Odluka o visini članarine za narednu godinu donosi se najkasnije do kraja tekuće godine.

Određivanje visine članarine vrši se prema modelu koji slijedi:
- za privredna društva, preduzeća i druga pravna lica koja ostvaruju dobit visina članarine uInstitutu za standardizaciju Crne Gore utvrđuje se na osnovu broja zaposlenih;
- za pravna lica koja ne ostvaruju dobit visina članarine u Institutu za standardizaciju Crne Gore utvrđuje se na osnovu vrste njihove djelatnosti;
- za sve članove fizička lica utvrđuje se ista visina članarine.

Lista pratećih dokumenata

Odluka o visini clanarine u ISME za 2011. god.pdf (0.05MB)

Odluka o visini clanarine u ISME za 2010. god.pdf (0.05MB)

Odluka o visini clanarine u ISME za 2009. god.pdf (0.04MB)