CODEX ALIMENTARIUS

KOMENTAR

 

Komisija Codex Alimentarius (Codex Alimentarius Commission - CAC) je međunarodna organizacija za hranu osnovana 1963. godine, sa sjedištem u Rimu – Italija. Osnivači CAC su dvije organizacije Ujedinjenih nacija i to:
 - Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO - Food and Agriculture Organization) i
 - Svjetska zdravstvena organizacija (WHO – World Healt Organization).

Osnovni zadatak CAC je donošenje standarda i drugih dokumenata (uputstava, pravila dobre prakse itd.) iz oblasti hrane radi zaštite zdravlja potrošača i olakšavanja međunarodne trgovine hranom.

Codex Alimentarius u doslovnom prevodu sa latinskog znači «zakon o hrani».

CAC ima hiljade dokumenata, od onih opštih koji se mogu primjeniti na sve namirnice do onih koji se primjenjuju samo na određene namirnice ili prehrambene proizvode.

Opšti standardi uključuju standarde za higijenu, označavanje, zaostatke pesticida i veterinarskih ljekova, nadzor uvoza i izvoza i sertifikacioni sistem, metode analize i uzorkovanja, aditive u namirnicama, prehranu i hranu za posebne načine ishrane.

Sa druge strane, specifični standardi uključuju standarde za sve tipove namirnica i prehrambenih proizvoda, svježe, zamrznuto i prerađeno voće i povrće, voćne sokove, žitarice, masti i ulja , ribe, meso, šećer, kakao i čokoladu, mlijeko i mliječne proizvode.

Iako su standardi za hranu koje donosi CAC sa dobrovoljnom primjenom, Svjetska trgovinska organizacija (WTO – World Trade Organization) upućuje na Codexove standarde pri rješavanju sporova u trgovini hranom ili prehrambenim proizvodima. Takođe, pri razvoju regionalnih i nacionalnih propisa i standarda gotovo uvijek se uzimaju Codex-ovi standardi kao osnova.

Da bi se omogućila stalna veza sa državama članicama, CAC je u saradnji sa nacionalnim vladama pojedinih država osnovala Codex Alimentarius kontaktne tačke.

Odlukom o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME), Institut je prepoznat kao Codex Alimentarius kontaktna tačka u Crnoj Gori.

Više informacija moguće je naći na sajtu
Komisije Codex Alimentarius.

Lista pratećih dokumenata

Codex Alimentarius - Manual.pdf (2.56MB)