Aktuelnosti

ISO Strategija 2016-2020
25.06.2014.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) pripremila je strategiju za period 2016-2020 kojom su definisani budući rad i razvoj ove organizacije. Ovaj dokument moguće je naći ovdje.

Pozivamo sve zainteresovane strane da se upoznaju sa pomenutim dokumentom te da svoje komentare/sugestije dostave Institutu (isme@t-com.me, 020 227 108) najkasnije do 1. avgusta 2014. godine.

Osnovan novi Tehnički komitet
23.06.2014.

Prepoznajući prioritetne oblasti za standardizaciju, koje su od interesa za Crnu Goru, a na osnovu interesovanja zainteresovanih strana, Institut za standardizaciju Crne Gore osnovao je novi Tehnički komitet ISME/TK 016: Kodifikacija jezika.

Više informacija o Tehničkom komitetu moguće je naći ovdje.

Javna rasprava
20.06.2014.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda i srodnih dokumenata. Javna rasprava (br. 5/2014) počela je 20.06.2014. godine i trajaće do 18.08.2014. godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.


Arhiva:   prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  sledeća