Aktuelnosti

Najnoviji crnogorski standardi (MEST)
16.06.2014.

Najnoviji crnogorski standardi (MEST) doneseni su u junu 2014. godine i objavljeni u Službenom listu Crne Gore, broj 25/2014, od 12.06.2014. godine. Ovi standardi predstavljaju sastavni dio baze crnogorskih standarda i srodnih dokumenata i moguće ih je nabaviti u Institutu za standardizaciju Crne Gore (ISME). Više informacija o najnovijim crnogorskim standardima moguće je naći ovdje.

Istovremeno, Institut je određen broj standarda proglasio nevažećim. Detaljnije informacije o povučenim standardima moguće je naći ovdje.

Javna rasprava
25.04.2014.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda i srodnih dokumenata. Javna rasprava (br. 4/2014) počela je 25.04.2014. godine i trajaće do 25.06.2014. godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.

Prijavljivanje za spoljne saradnike Crnogorskog Sertifikacionog tijela
24.04.2014

Crnogorsko Sertifikaciono tijelo (SETI ME) je osnovao Institut za standardizaciji Crne Gore u oktobru 2011. godine. Cilj osnivanja ovog tijela je da se kroz procese sertifikacije omogući da organizacije (bez obzira na vrstu organizacije i njenu sferu djelovanja), u Crnoj Gori i regionu, unaprijede svoje sisteme menadžmenta, a preduzećima da se pruži pomoć u ostvarivanju kvalitetnijeg pozicioniranja na tržištu.

Osnovni cilj SETI ME je da, kao nepristrasna i kompetentna organizacija, vrši informisanje i obučavanje o uvođenju i primjeni crnogorskih standarda i obezbjeđenje sertifikata, koji je potvrda o usaglašenosti sa zahtjevima standarda.

SETI ME prevashodno pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta, i to u skladu sa zahtjevima sledećih standarda:

  • MEST EN ISO 9001:2009: Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtjevi,
  • MEST ISO 14001:2011: Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine - Zahtjevi sa uputstvom za primjenu,
  • MEST OHSAS 18001:2010: Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi,
  • MEST ISO/IEC 27001:2009: Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Sistemi menadžmenta bezbjednošću informacija - Zahtjevi
  • MEST EN ISO 22000:2009: Sistemi menadžmenta bezbjednošću hrane - Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane,
  • HACCP (CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003) – Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (Preporučeni međunarodni kodeks dobre prakse - Opšta načela higijene hrane).

Sertifikaciono tijelo uspostavlja saradnju sa spoljnim saradnicima: provjeravačima - auditorima za sisteme menadžmenta kao i tehničkim ekspertima za pojedine oblasti, koji će biti angažovani na projektima koje će SETI ME sprovoditi.

Stoga se pozivaju zainteresovana lica koja posjeduju odgovarajući sertifikat za provjeravača/vodećeg provjerivača za gore navedene standarde (i druge oblasti), da se putem obrasca prijave za bazu ad-hoc saradnika SeTi.ME, u cilju izrade registra postojećih provjeravača u Crnoj Gori. Prije registracije, sa prijavljenim kandidatima biće obavljen intervju.

Arhiva:   prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  sledeća