Aktuelnosti

Sporazum o saradnji sa turskim Institutom za standardizaciju
20.02.2014.

Slijedeći dosadašnju dobru saradnju sa nacionalnim institucijama za standardizaciju, direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore, g-din Miodrag Perović, i predsjednik Instituta za standardizaciju Republike Turske, g-din Hulusi Şentürk, potpisali su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji 19. februara 2014. godine u Istanbulu.

Potpisivanjem ovog Sporazuma podići će se nivo saradnje i komunikacije između tijela za standardizaciju, a sve u cilju eliminisanja tehničkih barijera u trgovini između Crne Gore i Turske, kao i povećanja nivoa sigurnosti i očuvanja životne sredine. Sporazum je baziran na pravilima i principima koje su usvojile evropske i međunarodne organizacije za standardizaciju, a saradnja će se odnositi na razmjenu informacija, iskustva i zajednički rad u oblastima standardizacije i ocjene usaglašenosti. Turska strana izrazila je i spremnost za moguća ulaganja kroz obostrani interes.

Javna rasprava
04.02.2014.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda i srodnih dokumenata. Javna rasprava počela je 04.02.2014. godine i trajaće do 04.04.2014. godine (br. 1/2014), dok je druga počela 07.02.2014. godine i trajaće do 07.04.2014. godine (br. 2/2014).

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.

Kurs - ISO/IEC 27001
20.01.2014.

Institut za standardizaciju Crne Gore planira da organizuje kurs za ocjenjivače i provjerivače sistema menadžmenta bezbjednošću informacija prema zahtjevima standarda ISO/IEC 27001. Riječ je o petodnevnom IRCA registrovanom kursu koji ispunjava uslove zahtjeva za obukama za individualnu registraciju kao ocjenjivača prema IRCA šemi za registraciju. Kurs se organizuje po licenci i u saradnji sa Excel Partnership iz Velike Britanije i EuroQuality Group iz Beograda.

Radi punog uspjeha na kursu,
preporuka je da kandidati imaju dovoljno znanja o standardu ISO/IEC 27001 ili da imaju završen uvodni kurs za standard ISO/IEC 27001.


Arhiva:   prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  sledeća