Aktuelnosti

Seminar: "Upravljanje energijom i ISO 50001"
20.05.2013.

U saradnji sa Međunarodnom organizacijom za standardizaciju (ISO), Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) organizuje nacionalni ISO/ISME seminar na temu: “Menadžment energijom i ISO 50001“. Seminar će se održati 13-14. juna 2013. godine u hotelu “City” u Podgorici. Opširnije...


Javna rasprava
15.05.2013

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda. Javna rasprava je počela 15.05.2013. godine i trajaće do 15.07.2013. godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći
ovdje.

Najava: Konferencija „Lansiranje Smjernica za društvenu odgovornost"
29.04.2013

Konferencija „Lansiranje Smjernica za društvenu odgovornost ISO 26 000,“ koju organizuje Tehnički komitet za društvenu odgovornost, biće otvorena sjutra, 30. aprila 2013. godine sa početkom u 10 časova u hotelu Ramada (Lesendro sala) u Podgorici. Mješoviti Tehnički komitet za društvenu odgovornost formiran u okviru Instituta za standardizaciju Crne Gore, a predsjedava mu predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma.

 

Konferenciju će otvoriti:

 

·         Miodrag Perović, direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore,

·         Branimir Gvozdenović, Ministar održivog razvoja i turizma i

·         Rob Steele, generalni sekretar Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO)

 

Dešavanje ima za cilj da upozna javnost sa standardom MEST ISO 26000 – Smjernice za društvenu odgovornost i da ukaže na značaj standardizacije za održivi ekonomski razvoj Crne Gore. Standard daje smjernice u pogledu društvene odgovornosti za sve vrste organizacija, bez obzira na veličinu i lokaciju.

 

Na Konferenciji će, kroz panel diskusiju sa predstavnicima privrede Crne Gore, biti detaljnije predstavljen značaj samog Standarda, dok će kroz drugu sesiju biti predstavljene konkretne društveno odgovorne prakse u našoj zemlji.

 

Standard ISO 26 000 već je usvojen na nacionalnom nivou od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore u decembru 2012. godine.

Arhiva:   prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  sledeća