Aktuelnosti

Javna rasprava
10.06.2013.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda. Javna rasprava počela je 10.06.2013. godine i trajaće do 08.08.2013. godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.

Seminar: "Upravljanje energijom i ISO 50001"
20.05.2013.

U saradnji sa Međunarodnom organizacijom za standardizaciju (ISO), Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) organizuje nacionalni ISO/ISME seminar na temu: “Menadžment energijom i ISO 50001“. Seminar će se održati 13-14. juna 2013. godine u hotelu “City” u Podgorici. Opširnije...


Javna rasprava
15.05.2013

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda. Javna rasprava je počela 15.05.2013. godine i trajaće do 15.07.2013. godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći
ovdje.


Arhiva:   prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  sledeća