Aktuelnosti

Javna rasprava (br. 6/2016)
30.09.2016.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 6/2016), koja je počela 30.09.2016. i trajaće do 28.11.2016.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.

Najnoviji MEST
28.09.2016.

Najnoviji crnogorski standardi (MEST) donešeni su u septembru 2016. godine. Rješenje o njihovom donošenju objavljeno je u Službenom listu Crne Gore, broj 61/16, od 26.09.2016. godine. Ovi standardi predstavljaju sastavni dio baze crnogorskih standarda i srodnih dokumenata i moguće ih je nabaviti u Institutu za standardizaciju Crne Gore (ISME). Više informacija o najnovijim crnogorskim standardima moguće je naći ovdje.

Institut je određen broj standarda proglasio nevažećim. Detaljnije informacije o povučenim standardima moguće je naći ovdje.

Osnivanje Tehničkog komiteta ISME/TK 017
27.09.2016.

Na inicijativu Zavoda za školstvo, Institut za standardizaciju Crne Gore pokrenuo je postupak osnivanja Tehničkog komiteta ISME/TK 017: Kvalitet rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Predloženo područje rada ovog TK je standardizacija u oblasti sistema upravljanja i kvaliteta rada obrazovnih ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i domova učenika.

Za prijavu svog predstavnika zainteresovane strane treba da popune, potpišu i pečatiraju Prijavu za učešće u radu TK, te da istu dostave Institutu najkasnije do 03.10.2016. godine. Prijava se može dostaviti putem e-maila, fax-om, poštom ili lično.


Arhiva:   prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  sledeća