Aktuelnosti

Saradnja sa Njemačkim Institutom za standardizaciju (DIN)
19.07.2010.

Na osnovu sporazuma koji su potpisali Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Njemački Institut za standardizaciju (DIN), od 06.07.2010. godine ISME je u mogućnosti da obavlja prodaju njemačkih standarda (DIN) na teritoriji Crne Gore. Na osnovu ovog ugovora, zainteresovani imaju mogućnost da u prostorijama Instituta za standardizaciju Crne Gore ostvare uvid u tekst njemačkih standarda i da, ukoliko to žele, preko Instituta za standardizaciju Crne Gore izvrše njihovu nabavku u papirnoj formi. Cijena njemačkih standarda je prema zvaničnom cjenovniku DIN, dok je katalog i cjenovnik njemačkih standarda dostupan na web adresi DIN.


On-line pretraživač
17.03.2010.

U cilju pojednostavljenja pretrage crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, našim korisnicima od sada je dostupna on-line pretraga baze podataka. Pretraga je operativna po raznim parametrima (referentna oznaka, ICS, ključna riječ na crnogorskim ili engleskom jeziku), a moguća je i njihova kombinacija.

On-line pretraga baze podataka crnogorskih standarda i srodnih dokumenata nalazi se u podmeniju Standardi/Katalog. (NAPOMENA:
On-line pretraživač je u fazi finalizacije i testiranja, te su moguće manje tehničke izmjene.)

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji
05.10.2009.

Slijedeći dosadašnju dobru saradnju nacionalnih institucija za standardizaciju, direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore, g-din Miodrag Perović, i direktor  Instituta za standardizaciju Republike Slovenije, g-đa Marjetka Strle Vidali, 05. oktobra 2009. godine u Tivtu potpisali su bilateralni Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Saradnja dogovornih strana, između ostalog, podrazumijeva razmjenu informacija, znanja i iskustva, eksperata, kao i zajednički rad po raznim pitanjima u oblasti standardizacije. Institucionalno povezivanje dva instituta predstavlja doprinos evropskoj intenciji da se prenesu pozitivna iskustva i uspostave jače veze u regionu, što će omogućiti dalje unapređenje kvaliteta i harmonizaciju sa direktivama i standardima Evropske unije.


Arhiva:   prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  sledeća