Aktuelnosti

Članstvo u CENELEC-u
08.07.2009.

U periodu od 29. juna do 2. jula 2009. godine, u Madridu, španija, održana je 49. Generalna skupština CENELEC-a (Evropskog komiteta za standardizaciju u oblasti elektrotehnike), 35. Generalna skupština CEN-a (Evropskog komiteta za standardizaciju) i 5. Zajedničko zasijedanje CEN-a i CENELEC-a.

Delegacija Instituta za standardizaciju Crne Gore, koju je predvodio direktor, gospodin Miodrag Perović, prisustvovala je i uzela učešća u pomenutim događajima.

Sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji
22.06.2009.

Slijedeći dosadašnju dobru saradnju institucija za standardizaciju zemalja iz regiona, Direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore, g-din Miodrag Perović, Direktor  Instituta za standardizaciju Republike Makedonije, g-din Ljupčo Davčev i g-din Arben Nati, Direktor Instituta za standardizaciju Republike Albanije, 18. juna 2009. godine u Ohridu potpisali su bilateralne sporazume o poslovno-tehničkoj saradnji.

Potpisivanjem ovih sporazuma podići će se nivo saradnje i komunikacije nacionalnih tijela za standardizaciju. Saradnja dogovornih strana, između ostalog, podrazumijeva razmjenu informacija, znanja i iskustva, eksperata, kao i zajednički rad po raznim pitanjima u oblasti standardizacije.

Članstvo u IEC-u
15.01.2009.

Institut za standardizaciju Crne Gore je 01. Januara 2009. godine ostvario status Associate member u Međunarodnoj Elektrotehničkoj Komisiji (IEC).

U skladu sa pravilima ove međunarodne organizacije za standardizaciju, ovaj status članstva omogućuje aktivno učešće u radu stručnih tijela IEC-a. Učešće u radu stručnih tijela, između ostalog, podrazumijeva i delegiranje predstavnika Crne Gore u cilju iznošenja i zastupanja nacionalnih stavova u postupku donošenja međunarodnih standarda iz oblasti elektrotehnike. 


Arhiva:   prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  sledeća