Aktuelnosti

Osnivanje Tehničkog komiteta ISME/TK 017
27.09.2016.

Na inicijativu Zavoda za školstvo, Institut za standardizaciju Crne Gore pokrenuo je postupak osnivanja Tehničkog komiteta ISME/TK 017: Kvalitet rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Predloženo područje rada ovog TK je standardizacija u oblasti sistema upravljanja i kvaliteta rada obrazovnih ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i domova učenika.

Za prijavu svog predstavnika zainteresovane strane treba da popune, potpišu i pečatiraju Prijavu za učešće u radu TK, te da istu dostave Institutu najkasnije do 03.10.2016. godine. Prijava se može dostaviti putem e-maila, fax-om, poštom ili lično.

Saradnja ISME i SAC
16.09.2016.

Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Uprava za standardizaciju Kine (SAC) potpisali su Sporazum o tehničkoj saradnji 12. septembra 2016. godine, u Pekingu. Ovaj Sporazum će podići nivo saradnje i komunikacije između relevantnih tijela za standardizaciju, s ciljem uklanjanja tehničkih barijera u trgovini između Crne Gore i Kine.

Slijedeći ekonomske interese dvaju država, težiće se uspostavljanju i razvoju naučne i tehničke saradnje u skladu sa međunarodnim standardima, kao i međusobne saradnje u području standardizacije. Kroz razmjenu informacija i koordinirane aktivnosti, stvoriće se osnova za realizaciju zajedničkih planova u cilju daljeg razvoja ISME i SAC.

Javna rasprava (br. 5/2016)
01.08.2016

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 5/2016), koja je počela 01.08.2016. i trajaće do 29.09.2016. godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.


Arhiva:   prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  sledeća