Aktuelnosti

Obavještenje
17.10.2016.

U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, obavještavamo zainteresovanu javnost da Institut nije izdavao putne naloge za upravljanje službenim vozilom tokom sljedećih perioda tekuće godine:
- 11-17. jula,
- 18-24. jula,
- 25-31. jula,
- 1-7. avgusta,
- 8-14. avgusta,
- 15-21. avgusta,
- 22-28. avgusta,
- od 29. avgusta do 4. septembra,
- 5-11. septembra,
- 12-18. septembra,
- 19-25. septembra,
- od 26. septembra do 2. oktobra,
- 3-9. oktobra i
- 10-16. oktobra.