Aktuelnosti

Skraćenje javne rasprave br. 3/2017
12.4.2017.

Na osnovu Odluke o skraćenju javne rasprave br. 3/2017 (Odluka br. 158/17 od 11.4.2017. godine), navedena javna rasprava će trajati do 25.4.2017. godine.