INFORMACIONI CENTAR

KOMENTAR

 

Pozivanje na standarde u propisima

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

U oktobru 2011. godine Institut za standardizaciju Crne Gore je osnovao Crnogorsko sertifikaciono tijelo (SeTi.ME). Cilj osnivanja ovog tijela je da se omogući organizacijama da kroz procese sertifikacije unaprijede svoje sisteme menadžmenta, kao i da se obezbijedi pomoć preduzećima na teritoriji Crne Gore u ostvarivanju kvalitetnijeg pozicioniranja tržištu.

Sertifikaciono tijelo je osnovano kako bi se kroz proces ocjene usaglašenosti sistemskim pristupom pružila pomoć organizacijama u primjeni standarda. Osnovni cilj SeTi.ME je da se obezbijedi neutralna i kompetentna organizacija za pružanje informacionih i konsultantskih usluga u oblasti ocjenjivanja usaglašenosti (sertifikacije) određenih proizvoda, odnosno sistema i usluga. U odnosu na domen sertifikacije, usluge koje pruža sertifikaciono tijelo prevashodno se odnose na:
- ISO 9001 – Sisteme menadžmenta kvalitetom,
- ISO 14001 – Sisteme upravljanja zaštitom životne sredine,
- ISO 22000 – Sisteme menadžmenta bezbjednošću hrane,
- OHSAS 18001 – Sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu,
- HACCP – Sistem za identifikaciju, ocjenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbjednost hrane.

Sertifikaciono tijelo će na jednom mjestu objediniti informacije o firmama (preduzećima), ključnim ljudima u tim preduzećima, proizvodima i uslugama na teritoriji koju pokriva svojim aktivnostima. Na ovaj način će svi zainteresovani na jednom mjestu naći sve informacije koje ih zanimaju, kao i potrebne savjete i obuku o potrebi uvođenja standarda u poslovanje organizacije i sertifikovanju njihovih proizvoda i usluga. Uz ovako formiranu bazu podataka Sertifikaciono tijelo predstavlja i izvor ključnih analitičkih informacija i izvještaja i za rukovodeće strukture u regionu.

Sertifikaciono tijelo namjerava uspostaviti saradnju sa eksternim saradnicima (specijalistima za pojedine oblasti) koji će biti angažovani na projektima koje će SeTi.ME sprovoditi. Stoga se pozivaju zainteresovana lica koja posjeduju odgovarajući sertifikat za provjerivača/vodećeg provjerivača za gore navedene i druge oblasti, da se putem obrasca prijave za bazu ad-hoc saradnika SeTi.ME, u cilju izrade registra postojećih provjerivača u Crnoj Gori. Prije registracije, sa prijavljenim kandidatima biće obavljen intervju.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTIFIKACIJE U OBLASTI STANDARDA

Pozivajući se na  Zakon o standardizaciji (Sl. list 13/08), Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) djeluje kao Informacioni centar, u skladu sa zahtjevima predviđenim odgovarajućim međunarodnim sporazumima i obavezama koje proizilaze iz članstva u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju.

Radi  ostvarivanja punopravnog članstva u evropskim organizacijama za standardizaciju, ISME, između ostalog, ima za obavezu da notifikuje, odnosno prijavi i projekte koji se odnose na izvorne nacionalne standarde. ISME sprovodi notifikaciju, tj. službeno obavještavanje prema CEN i CENELEC od maja 2011. godine.

Obavještenja punopravnih i pridruženih članova CEN objavljuje u dokumentu "CEN Monthly Notification Register", a CENELEC u "Register of new national standardization initiatives notified under subsectors in the scope of CENELEC".

U cilju informisanja crnogorske javnosti o novim standardizacijskim projektima punopravnih i pridruženih članova CEN i CENELEC, ISME objavljuje pomenuta dokumenta na svojoj web stranici.

Lista pratećih dokumenata

03 2017 CENELEC Register of new national standardization initiatives.pdf (0.39MB)

03 2017 CEN Monthly Notification Register.pdf (0.46MB)

02 2017 CENELEC Register of new national standardization initiatives.pdf (0.34MB)

02 2017 CEN Monthly Notification Register.pdf (0.44MB)

01 2017 CENELEC Register of new national standardization initiatives.pdf (0.35MB)

01 2017 CEN Monthly Notification Register.pdf (0.42MB)