KONTAKT

KOMENTAR

 

Naziv: Institut za standardizaciju Crne GoreISME - Mapa lokacije
Skraćeni naziv: ISME
Adresa: VII Omladinske br. 28
81000 Podgorica
Crna Gora

Telefoni:
Info centar: +382 20 227 108
Centrala: +382 20 227 123
Prodaja: +382 20 227 138

Fax: +382 20 227 138

e-mail: isme@t-com.me, prodaja@isme.co.me
web: www.isme.me


Za kontakt e-mailom, pošaljite poruku na jednu od gore navedenih e-mail adresa ili ispunite formular: