Djelatnost

U skladu sa Zakonom o standardizaciji, Odlukom o osnivanju i Statutom, Institut za standardizaciju Crne Gore obavlja sljedeće djelatnosti:
• priprema programe i godišnje planove donošenja crnogorskih standarda;
• uspostavlja infrastrukturu savjetodavnih i tehničkih tijela (tehnički komiteti) za obavljanje poslova crnogorske standardizacije;
• donosi, razvija, preispituje, mijenja, dopunjava i povlači crnogorske standarde i srodne dokumente;
• vodi registar i održava zbirku crnogorskih standarda i srodnih dokumenata;
• obezbjeđuje dostupnost javnosti crnogorskih standarda, srodnih dokumenata, publikacija, kao i standarda i publikacija odgovarajućih evropskih i međunarodnih organizacija i drugih zemalja i vrši njihovu prodaju;
• uspostavlja i održava baze podataka o standardima i srodnim dokumentima;
• promoviše primjenu crnogorskih standarda i srodnih dokumenata;
• ostvaruje saradnju sa upravom, stručnim, naučnim i privrednim subjektima koja se odnose na obuke, promocije i druge aktivnosti iz oblasti standardizacije;
• daje osnovu za izradu tehničkih propisa;
• predstavlja i zastupa interese Crne Gore u oblasti standardizacije u međunarodnim, evropskim i regionalnim organizacijama i tijelima za standardizaciju;
• obezbjeđuje i koordinira učešće crnogorskih predstavnika u radu međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju;
• sarađuje sa nacionalnim tijelima za standardizaciju drugih država;
• vrši nabavku i održava zbirke standarda i srodnih dokumenata koje donose međunarodne  i evropske organizacije za standardizaciju, kao i važnijih nacionalnih i granskih dokumenata iz oblasti standardizacije;
• preuzima kao nacionalne standarde, međunarodne i evropske standarde na jezicima koji se koriste u okviru međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju;
• obezbjeđuje usaglašenost crnogorskih standarda i srodnih dokumenata sa međunarodnim  i evropskim standardima i srodnim dokumentima;
• djeluje kao kontaktna tačka (Contact point) u postupcima notifikacije i kao informacioni centar (Enquiry point) za WTO/TBT (Sporazum o tehničkim preprekama u trgovini Svjetske trgovinske organizacije) u oblasti standarda i sa njima povezanih postupaka ocjene usaglašenosti;
• djeluje kao kontaktna tačka za Codex Alimentarius;
• odobrava upotrebu znaka usaglašenosti sa crnogorskim standardima i srodnim dokumentima u skladu sa svojim pravilima;
• realizuje ugovor koji se zaključuje između Vlade Crne Gore kao osnivača i Instituta za svaku poslovnu godinu, a kojim se uređuju prava i obaveze Osnivača i Instituta u vezi sa brojem standarda, srodnih dokumenata, kao i finansijskim sredstvima za tu godinu, a koja se od strane Osnivača obezbjeđuju za rad Instituta;
• obavlja i druge poslove iz oblasti standardizacije u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.