Sa nacionalnim organizacijama

U cilju razvoja sistema standardizacije, Institut za standardizaciju Crne Gore uspostavlja, ostvaruje i razvija bilateralnu saradnju sa nacionalnim organizacijama za standardizaciju drugih država, na obostrani interes. Saradnja se uglavnom odnosi na razmjenu dokumenata, razmjenu stručnjaka i iskustva, kao i na mogućnost distribucije/prodaje nacionalnih standarda drugih zemalja na teritoriji Crne Gore.

Dana 16.07.2007. godine u Beogradu je potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Instituta za standardizaciju Srbije (ISS) i Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME). Realizacijom ovog ugovora, Institut za standardizaciju Crne Gore je došao u posjed baze standarda koji su bili zajednička intelektualna svojina u okviru bivšeg Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore, zaključno sa 03.06.2006. godine. Takodje, Institut za standardizaciju Crne Gore će na komercijalnoj osnovi, za interne potrebe, moći vršiti nabavku srpskih standarda izdatih nakon 03.06.2006. godine. Predviđeno je da se pravo prodaje srpskih standarda i srodnih dokumenata (izdatih nakon 03.06.2006. godine) na teritoriji Crne Gore reguliše posebnim ugovorom. Ugovorom je predviđena i razmjena stručnjaka za potrebe prenošenja iskustva i vršenja obuke, učestvovanje u zajedničkim projektima, seminarima i drugim aktivnostima u cilju podizanja svijesti o standardizaciji.      

Dana 19.11.2007. godine u Sarajevu je potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS). Sporazumom je predviđeno da strane sarađuju u oblasti standardizacije putem međusobne razmjene dokumenata, posjeta eksperata radi razmjene iskustva, zajedničkim učešćem u obukama, učešćem na konferencijama itd.

Dana 12.08.2008. godine, Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Britanski Institut za standardizaciju (BSI) su potpisali Ugovor kojim se Institutu za standardizaciju Crne Gore omogućuje prodaja britanskih standarda (BS) na teritoriji Crne Gore. Na osnovu ovog ugovora, zainteresovani imaju mogućnost da u prostorijama Instituta za standardizaciju Crne Gore ostvare uvid u tekst britanskih standarda i da, ukoliko to žele, preko Instituta za standardizaciju Crne Gore izvrše njihovu nabavku u papirnoj formi. Cijena britanskih standarda je prema zvaničnom cjenovniku BSI-a, dok je katalog i cjenovnik britanskih standarda dostupan na web adresi BSI-a.

Slijedeći dosadašnju dobru saradnju institucija za standardizaciju zemalja iz regiona, 18. juna 2009. godine u Ohridu su potpisani bilateralni sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji između Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Instituta za standardizaciju Republike Makedonije (ISRM), odnosno Instituta za standardizaciju Republike Albanije (DPS). Potpisivanjem ovih sporazuma unaprijediće se kvalitet i obim saradnje i komunikacije nacionalnih tijela za standardizaciju. Saradnja dogovornih strana, između ostalog, podrazumijeva razmjenu informacija, znanja, iskustava, eksperata, kao i zajednički rad po raznim pitanjima u oblasti standardizacije.

Dana 05. oktobra 2009. godine u Tivtu je potpisan bilateralni Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Instituta za standardizaciju Republike Slovenije (SIST). Potpisivanje ovog sporazuma podići će nivo saradnje i komunikacije nacionalnih tijela za standardizaciju koja su dio Infrastrukture kvaliteta, a čiji je cilj eliminisanje tehničkih barijera u trgovini ovih zemalja, povećanje nivoa bezbjednosti i zaštite zdravlja ljudi i životinja, kao i očuvanje životne sredine.

Međusobna saradnja ovih standardizacijskih tijela poštovaće pravila i principe usvojene od strane evropskih i međunarodnih organizacija u ovoj oblasti. Pored toga, nacionalna tijela za standardizaciju će sarađivati u oblasti standardizacije i implementacije postupaka i propisa, kao i u učestvovanju u radu međunarodnih i evropskih standardizacijskih tijela. U ispunjavanju ciljeva poboljšanja razvoja privrednih i trgovačkih odnosa Crne Gore i Slovenije, saradnja će se odvijati u dijelu Implementacije evropskih i međunarodnih standarda kao nacionalnih, a sve u cilju odstranjivanja tehničkih barijera u trgovini kao i sprečavanja nastajanja novih.

Na osnovu sporazuma koji su potpisali Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Njemački Institut za standardizaciju (DIN), od 06.07.2010. godine ISME je u mogućnosti da obavlja prodaju njemačkih standarda (DIN) na teritoriji Crne Gore. Na osnovu ovog ugovora, zainteresovanim stranama je omogućeno da u prostorijama Instituta za standardizaciju Crne Gore ostvare uvid u tekst njemačkih standarda i da, ukoliko to žele, preko Instituta za standardizaciju Crne Gore izvrše njihovu kupovinu u papirnoj formi. Cijene njemačkih standarda su prema zvaničnom cjenovniku DIN, koji je dostupan na web adresi DIN.

Sličan sporazum Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) je potpisao i sa Francuskim Institutom za standardizaciju (AFNOR), te je od 03.09.2010. godine ISME ovlašćen da obavlja prodaju francuskih standarda (NF) na teritoriji Crne Gore. Uvid u tekst francuskih standarda moguće je ostvariti u prostorijama Instituta za standardizaciju Crne Gore, dok je njihova kupovina moguća u papirnoj formi. Cijene francuskih standarda su prema zvaničnom cjenovniku AFNOR, koji je dostupan na web adresi AFNOR.

Dana 30.09.2010. godine Institut je uspostavio institucionalnu saradnju sa Hrvatskim zavodom za norme (HZN). Saradnja, između ostalog, podrazumijeva razmjenu informacija, znanja i iskustva, eksperata, kao i zajednički rad po raznim pitanjima u oblasti standardizacije. Cilj ovakvog institucionalnog povezivanja je uspostavljanje jače veze u regionu, što će omogućiti dalje unapređenje kvaliteta i harmonizaciju sa direktivama i standardima Evropske unije.

U Istanbulu je 19. februara 2014. godine potpisan bilateralni Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Instituta za standardizaciju Republike Turske (TSE). Potpisivanjem ovog Sporazuma podići će se nivo saradnje i komunikacije između tijela za standardizaciju, a sve u cilju eliminisanja tehničkih barijera u trgovini između Crne Gore i Turske, kao i povećanja nivoa sigurnosti i očuvanja životne sredine. Sporazum je baziran na pravilima i principima koje su usvojile evropske i međunarodne organizacije za standardizaciju, a saradnja će se odnositi na razmjenu informacija, iskustva i zajednički rad u oblastima standardizacije i ocjene usaglašenosti.

Pored navedenog, treba napomenuti da Institut za standardizaciju Crne Gore ostvaruje svakodnevnu komunikaciju i saradnju sa drugim nacionalnim organizacijama za standardizaciju od kojih se posebno ističe dobra saradnja sa nacionalnim organizacijama za standardizaciju iz okruženja.