Na regionalnom nivou

Evropski komitet za standardizaciju (CEN)

Evropski komitet za standardizaciju (European Committee for Standardization - CEN) je organizacija koja se na evropskom nivou bavi poslovima opšte standardizacije, odnosno standardizacijom u svim oblastima izuzev elektrotehnike i telekomunikacija. Familiju CEN-a čine 30 nacionalnih organizacija za standardizaciju zemalja EU i EFTA-e sa Generalnim Sekretarijatom u Briselu. U radu CEN-a, u svojstvu pridruženih članova (Affiliate members), učestvuju kao posmatrači i nacionalne organizacije za standardizaciju zemalja koje su kandidati i potencijalni kandidati za pridruživanje EU (uključujući Crnu Goru) kao i nacionalne organizacije za standardizaciju susjednih zemalja EU (npr. Egipat, Alžir, Izrael...). Stručni rad na donošenju evropskih standarda u okviru CEN-a ostvaruje se kroz rad tehničkih komiteta (386) i za sada u okviru CEN-a postoji cca 11500 važećih standarda i srodnih dokumenata. Na godišnjem nivou donese se više od 1200 standarda i srodnih dokumenata. Za razliku od međunarodnih standarda, preuzimanje evropskih standarda na nacionalni nivo je obavezno.     

Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) je 1. jula 2008. godine ostvario status Affiliate member u CEN-u. U skladu sa internim pravilima, ovaj status članstva omogućuje aktivno učešće u radu stručnih tijela CEN-a, ali ne i pravo glasanja. U skladu sa nacionalnim interesima i potrebama zainteresovanih strana, Institut prati i učestvuje u radu stručnih tijela CEN.

Učešće u radu stručnih tijela CEN-a, između ostalog, podrazumijeva delegiranje i aktivno učešće predstavnika Crne Gore u cilju iznošenja i zastupanja nacionalnih stavova u postupku donošenja evropskih standarda. Daljim razvojem strukture stručnih tijela Instituta za standardizaciju Crne Gore, tj. nacionalnih tehničkih komiteta, vršiće se postepeno preispitivanje i reizbor stručnih tijela CEN-a čiji će se rad pratiti, a shodno prioritetima crnogorske privrede i društva.

Institut za standardizaciju Crne Gore je otpočeo proces preuzimanja evropskih standarda i u godini svog osnivanja preuzeo na nacionalni nivo cca 500 evropskih standarda koje je donio CEN, a shodno pravilima i proceduri koje propisuju međunarodne i evropske organizacije za standardizaciju.  


Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC)

Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (European Committee for Electrotechnical Standardization - CENELEC) je organizacija koja se na evropskom nivou bavi poslovima standardizacije u oblasti elektrotehnike. Familiju CENELEC-a čine 30 nacionalnih elektrotehničkih komiteta zemalja EU i EFTA-e sa Generalnim Sekretarijatom u Briselu. U radu CENELEC-a, u svojstvu pridruženih članova (Affiliate members), učestvuju kao posmatrači i nacionalni elektrotehnički komiteti zemalja koje su kandidati i potencijalni kandidati za pridruživanje EU kao i nacionalni elektrotehnički komiteti susjednih zemalja EU (npr. Izrael, Tunis...). Zbog administrativnih i drugih praktičnih razloga, u većini zemalja (kao i u Crnoj Gori) Nacionalni elektrotehnički komitet je ujedno Nacionalna organizacija za standardizaciju, odnosno njen sastavni dio. U okviru CENELEC-a na donošenju evropskih standarda iz pojedinih oblasti elektrotehnike radi više od 75 tehničkih komiteta. Godišnje se donese više od 400 evropskihh standarda iz oblasti elektrotehnike, dok ukupan broj važećih evropskih standarda i srodnih dokumenata koje je donio CENELEC iznosi cca 5300.    

Imajući u vidu da je članstvo u Međunarodnoj elektrotehničkoj komisiji (IEC) bio jedan od preduslova za ostvarivanje statusa Affiliate member u CENELECU-u (Evropskom komitetu za standardizaciju u oblasti elektrotehnike), Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) je odmah nakon sticanja IEC članstva pripremio neophodnu dokumentaciju i podnio zahtjev za prijem u članstvo u CENELEC-u. Na 49. Generalnoj skupštini CENELEC-a, Institut za standardizaciju Crne Gore je 1. jula 2009. godine formalno primljen u članstvo CENELEC-a kao pridruženi član (Affiliate member).


Evropski institut za telekomunikacione standard (ETSI)

Evropski institut za telekomunikacione standard (European Telecommunications Standards Institute - ETSI) je organizacija koja se na evropskom nivou bavi poslovima standardizacije u oblasti telekomunikacija (ICT). Za razliku od CEN i CENELE,  čije su članice nacionalne organizacije za standardizaciju (jedna po državi), clanstvo u ETSI-u mogu ostvariti sve organizacije koje su zainteresovane za standardizaciju u oblasti telekomunikacija. Članice ETSI su više od 700 organizacija iz 60 zemalja širom svijeta.

Institut za standardizaciju Crne Gore i ETSI potpisali su Memorandum o razumijevanju 3. decembra 2014. godine. Na osnovu ovoga sporazuma, Institut je postao Nacionalno tijelo za standarde u zemljama članicama ETSI, te stekao mogućnost učešća u radu stručnih tijela ove organizacije, kao i pravo pristupa bazi standarda i srodnih dokumenata ETSI. Na taj način, u skladu sa državnim interesima, stvorena je pretpostavka za preuzimanje evropskih standarda iz oblasti telekomunikacija na nacionalni nivo, dok je našim korisnicima omogućeno da u prostorijama Instituta ostvare uvid u tekst ETSI standarda i da, ukoliko to žele, izvrše njihovu nabavku.

Lista pratećih dokumenata

ISME - Novi clan CEN-a.pdf (1.77MB)