KOMENTAR

ISME/TK 001: Nafta i naftni derivati

- Status TK: aktivan

- Referentna oznaka Tehničkog komiteta: ISME/TK 001

- Naziv Tehničkog komiteta: Nafta i naftni derivati

- Predmet rada Tehničkog komiteta: Standardizacija u oblasti nafte i naftnih derivata, tečnih i gasovitih goriva, instalacija, opreme i uređaja za naftu i naftne derivate

- Sekretarijat: Institut za standardizaciju Crne Gore

- Oznake korespodentnih evropskih stručnih tijela: CEN/TC 12, CEN/TC 19, CEN/TC 47

- Oznaka korespodentnog međunarodnog stručnog tijela: ISO/TC 28

- Nadležnosti i zadaci Tehničkog komiteta: bliže su definisani Internim pravilom za standardizaciju IPS 1 "Osnivanje i rad stručnih tijela"

Članovi Tehničkog komiteta ISME/TK 001:
 • mr Gordana Đukanović, predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore
 • Branka Milašinović, dipl. ing., predstavnik Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine
 • Zdenka Knežević, dipl. ing., predstavnik Instituta za transport d.o.o - Podgorica
 • Ivan Rakočević, dipl. ecc., predstavnik "Euro Petrol" D.O.O
 • Veselin Gačević, dipl. ecc., predstavnik Jugopetrol AD Kotor
 • Dragan Nikolić, dipl. ecc., predstavnik Jugopetrol AD Kotor
 • Prof. dr Danilo Nikolić, predstavnik Fakultet za pomorstvo Kotor, Univerzitet Crne Gore
 • Savo Fatić, dipl. ing., predstavnik LUKOIL Montenegro d.o.o Podgorica
 • Igor Bakalbašić, dipl. ing., predstavnik INA CRNA GORA d.o.o Podgorica
 • Slobodan Mićković, dipl. ing., predstavnik NVO "CEZAP"
 • Prof.dr Vladan Ivanović, predstavnik Mašinskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore
 • mr Milanko Damjanović, predstavnik Mašinskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore
 • Dr Vladimir Bajagić, predstavnik Ministarstva Odbrane
- Predsjednik Tehničkog komiteta: Prof.dr Danilo Nikolić

- Sekretar Tehničkog komiteta: mr Neško šćekic, dipl. ing. - Institut za standardizaciju Crne Gore


Nazad