USAGLAŠENOST
SA STANDARDIMA

KOMENTAR

 

Standardizacija i standardi daju osnovu i značajno pomažu pri projektovanju proizvoda, proizvodnji, ispitivanju, kontroli, skladištenju, isporuci i održavanju, čime se doprinosi da proizvod bude bezbjedan za upotrebu, kvalitetan i konkurentan na tržištu. Iako su dobrovoljni za upotrebu, proizvođači rado koriste standarde jer odslikavaju trenutno stanje nauke i tehnike u predmetnoj oblasti, daju konkretna rješenja i doprinose bezbijednosti i kvalitetu proizvoda.  
 
Na osnovu Zakona o standardizaciji, Institut za standardizaciju Crne Gore odobrava upotrebu znaka usaglašenosti sa crnogorskim standardima i srodnim dokumentima, u skladu sa svojim pravilima. Institut za standardizaciju Crne Gore je donio pravilnik o upotrebi znaka usaglašenosti proizvoda sa zahtjevima crnogorskih standarda, kojim se utvrđuju opšti principi za dodjelu licence za upotrebu znaka usaglašenosti «ISMEmark». Pravilnik definiše uslove i postupke koje treba da ispuni proizvođač u cilju dobijanja licence za upotrebu znaka «ISMEmark».

Znak «ISMEmark» je dobrovoljni znak usaglašenosti koji potvrđuje da je neki proizvod usaglašen sa zahtjevima odgovarajućih crnogorskih standarda.

Dobijanje licence za upotrebu znaka usaglašenosti «ISMEmark» dostupno je svim zainteresovanim stranama koje žele da dokažu da je njihov proizvod usaglašen sa zahtjevima odgovarajućih crnogorskih standarda. Licenca za upotrebu znaka usaglašenosti «ISMEmark» se dodjeljuje nakon pozitivnih rezultata sprovođenja sistema dobrovoljne sertifikacije preko treće strane.

Znak usaglašenosti
«ISMEmark» na proizvodu potvrđuje da proizvod, ispunjava zahtjeve koji se odnose na kvalitet proizvoda, zaštitu životne sredine i sl., dok sa druge strane potrošačima daje povjerenje u proizvod.

Lista pratećih dokumenata

Pravilnik o upotrebi znaka usaglasenosti - ISMEmark.pdf (0.23MB)

logo.gif" width="84" height="44" style="float:left; padding-right:5px;"/>Mapa Sajta | Linkovi | Kontakt | Vrh stranice |
Autorska prava © Institut za standardizaciju Crne Gore 2008. Sva prava pridržana! Dizajn i razvoj sajta: DAA Montenegro, 2008.