Vijesti:


Standardi iz oblasti zdravstva omogućavaju sistemima za zdravstvenu zaštitu da uporede usluge, razmjenjuju informacije, prikupljaju podatke i štite privatnost pacijenata

Više


Ovaj standard može se primijeniti na sve vrste smještaja bez obzira na tip, veličinu ili geografsku lokaciju

Više


Svjetski dan voda usmjeren je na to da se osigura pristup vodi i sanitarnim uređajima za sve do 2030. godine

Više


Saradnja će biti fokusirana na aktivnosti i projekte od obostranog interesa, a koji su značajni za crnogorsku privredu i društvo u cjelini.

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 4/2019

Od 12.04.2019. do 11.06.2019.

Javna rasprava br. 4/2019 - od 12.04.2019. do 11.06.2019.

Više

Javna rasprava br. 3/2019

Od 04.04.2019. do 03.06.2019.

Javna rasprava br. 3/2019 - od 04.04.2019. do 04.06.2019.

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 2/2019

Od 24.01.2019. do 25.03.2019.

Javna rasprava br. 2/2019 - od 24.01.2019 do 25.03.2019

Više

Javna rasprava br. 1/2019

Od 17.01.2019. do 18.03.2019.

Javna rasprava br. 1/2019 - od 17.01.2019. do 18.03.2019

Više

Javna rasprava br. 11/2018

Od 26.12.2018. do 23.02.2019.

Javna rasprava br. 11/2018 - od 26.12.2018 do 23.02.2019.

Više

Javna rasprava br. 10/2018

Od 30.10.2018. do 28.12.2018.

Javna rasprava br. 10/2018 - od 30.10.2018. do 28.12.2018.

Više