Vijesti:


Na seminaru su predstavljene različite komponente procesa menadžmenta bezbjednošću informacija, kao i primjeri najboljih praksi

Više


ISO standardi cijeli svijet čine dostupnim

Više


Javna rasprava br. 10/2018 trajaće do 28.11.2018. godine

Više


Ad hoc grupa je osnovana u cilju pripreme nacionalnog normativnog aspekta za standard EN 50341-2-XX

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 10/2018

Od 30.10.2018. do 28.12.2018.

Javna rasprava br. 10/2018 - od 30.10.2018. do 28.12.2018.

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 9/2018

Od 01.10.2018. do 29.11.2018.

Javna rasprava br. 9/2018 - od 01.10.2018 do 29.11.2018

Više

Javna rasprava br. 8/2018

Od 27.07.2018. do 25.09.2018.

Javna rasprava br. 8/2018 - od 27.07.2018. do 25.09.2018.

Više

Javna rasprava br. 7/2018

Od 22.06.2018. do 21.08.2018.

Javna rasprava br. 7/2018 - od 22.06.2018 do 21.08.2018

Više

Javna rasprava br. 6/2018

Od 18.06.2018. do 16.08.2018.

Javna rasprava br. 6/2018 - od 18.06.2018 do 16.08.2018

Više