Vijesti:


ISO rješenja za bezbjednu i zdravu budućnost na radu

Više

Radna posjeta INAIL-u

16.04.2019.


Radna posjeta je organizovana u cilju razmjene iskustava i dobre prakse iz oblasti zaštite i zdravlja na radu

Više


Učešće nacionalnih eksperata u izradi međunarodnih standarda je od velikog značaja za Crnu Goru jer je to prilika da se u međunarodni standard ugrade nacionalni interesi

Više


Standardi iz oblasti zdravstva omogućavaju sistemima za zdravstvenu zaštitu da uporede usluge, razmjenjuju informacije, prikupljaju podatke i štite privatnost pacijenata

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 5/2019

Od 18.04.2019. do 17.06.2019.

Javna rasprava br. 5/2019 - od 18.04.2019. do 17.06.2019.

Više

Javna rasprava br. 4/2019

Od 12.04.2019. do 11.06.2019.

Javna rasprava br. 4/2019 - od 12.04.2019. do 11.06.2019.

Više

Javna rasprava br. 3/2019

Od 04.04.2019. do 03.06.2019.

Javna rasprava br. 3/2019 - od 04.04.2019. do 04.06.2019.

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 2/2019

Od 24.01.2019. do 25.03.2019.

Javna rasprava br. 2/2019 - od 24.01.2019 do 25.03.2019

Više

Javna rasprava br. 1/2019

Od 17.01.2019. do 18.03.2019.

Javna rasprava br. 1/2019 - od 17.01.2019. do 18.03.2019

Više

Javna rasprava br. 11/2018

Od 26.12.2018. do 23.02.2019.

Javna rasprava br. 11/2018 - od 26.12.2018 do 23.02.2019.

Više

Javna rasprava br. 10/2018

Od 30.10.2018. do 28.12.2018.

Javna rasprava br. 10/2018 - od 30.10.2018. do 28.12.2018.

Više