Vijesti:


Na seminaru su objašnjene izmjene koje donosi novi standard, a date su i smjernice za primjenu ISO 45001

Više


Ovaj MEST je primjenljiv na sve organizacije, bez obzira na vrstu, veličinu, aktivnosti i lokaciju i pokriva sve vrste rizika

Više


Ovaj Sporazum podstaći će intenzitet saradnje i komunikacije između dva tijela za standardizaciju

Više


Na seminaru su objašnjene izmjene novog standarda ISO/IEC 17025 koje su ključne za implementaciju i usaglašavanje sa zahtjevima standarda

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 7/2018

Od 22.06.2018. do 21.08.2018.

Javna rasprava br. 7/2018 - od 22.06.2018 do 21.08.2018

Više

Javna rasprava br. 6/2018

Od 18.06.2018. do 16.08.2018.

Javna rasprava br. 6/2018 - od 18.06.2018 do 16.08.2018

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 5/2018

Od 16.05.2018. do 14.07.2018.

Javna rasprava br. 5/2018 - od 16.05.2018 do 14.07.2018

Više

Javna rasprava br. 4/2018

Od 14.05.2018. do 12.07.2018.

Javna rasprava br. 4/2018 - od 14.05.2018 do 12.07.2018

Više

Javna rasprava br. 3/2018

Od 25.04.2018. do 24.06.2018.

Javna rasprava br. 3/2018 od 25.04.2018 do 24.06.2018

Više

Javna rasprava br. 2/2018

Od 12.03.2018. do 10.05.2018.

Javna rasprava br. 2/2018 od 12.03.2018 do 10.05.2018

Više