Vijesti:


Umjesto do 6.8.2019, pomenuta javna rasprava trajaće do 8.7.2019. godine

Više


Tokom generalnog zasjedanja razmotreni su najvažniji strateški, politički i tehnički aspekti evropske standardizacije, kao i novi kriterijumi za članstvo

Više


Cilj Svjetskog dana akreditacije je podizanje svijesti o važnosti akreditacije, pri čemu međunarodni standardi imaju važnu ulogu

Više


Prvi Svjetski dan bezbjednosti hrane biće obilježen 7. juna 2019. godine, a u oblasti "tehnologije prehrambenih proizvoda" postoji više stotina crnogorskih standarda i srodnih dokumenata (MEST)

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 9/2019

Od 26.07.2019. do 24.09.2019.

Javna rasprava br. 9/2019 - od 26.07.2019. do 24.09.2019.

Više

Javna rasprava br. 8/2019

Od 26.07.2019. do 24.09.2019.

Javna rasprava br.8/2019 - od 26.07.2019 do 24.09.2019

Više

Javna rasprava br. 7/2019

Od 28.06.2019. do 27.08.2019.

Javna rasprava br. 7/2019 - od 28.06.2019. do 27.08.2019.

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 6/2019

Od 07.06.2019. do 06.08.2019.

Javna rasprava br. 6/2019 - od 07.06.2019 do 06.08.2019

Više

Javna rasprava br. 5/2019

Od 18.04.2019. do 17.06.2019.

Javna rasprava br. 5/2019 - od 18.04.2019. do 17.06.2019.

Više

Javna rasprava br. 4/2019

Od 12.04.2019. do 11.06.2019.

Javna rasprava br. 4/2019 - od 12.04.2019. do 11.06.2019.

Više

Javna rasprava br. 3/2019

Od 04.04.2019. do 03.06.2019.

Javna rasprava br. 3/2019 - od 04.04.2019. do 04.06.2019.

Više