Vijesti:


Od 10.03. do 13.03. 2020. godine u Kolašinu je održan naučno-stručni skup „Građevinarstvo, nauka i praksa 2020“ u organizaciji Inženjerske komore Crne Gore i Građevinskog fakulteta.

Više


Energetskom efikasnošću se podstiče povećanje održivosti društva i upotreba obnovljivih izvora energije

Više


Zoran Glomazić, diplomirani inženjer elektrotehnike, izabran za direktora Instituta

Više

Srećni praznici

31.12.2019.

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 1/2020

Od 10.03.2020. do 09.05.2020.

Javna rasprava br. 1/2020 - od 10.03.2020. do 09.05.2020.

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 14/2019

Od 23.12.2019. do 21.02.2020.

Javna rasprava br. 14/2019 - od 23.12.2019. do 21.02.2020.

Više

Javna rasprava br. 13/2019

Od 08.11.2019. do 07.01.2020.

Javna rasprava br. 13/2019 - od 08.11.2019. do 07.01.2020.

Više

Javna rasprava br. 12/2019

Od 28.10.2019. do 27.12.2019.

Javna rasprava br. 12/2019 - od 28.10.2019. do 27.12.2019.

Više

Javna rasprava br. 11/2019

Od 27.09.2019. do 26.11.2019.

Javna rasprava br. 11/2019 - od 27.09.2019. do 26.11.2019.

Više