Vijesti:

Novi MEST

15.07.2020.


Rješenje o novim MEST objavljeno je u Službenom listu Crne Gore, br. 69/2020 od 11.07.2020. godine.

Više

Novi MEST

22.06.2020.


Rješenje o novim MEST objavljeno je u Službenom listu Crne Gore, br. 58/2020 od 19.06.2020. godine.

Više


Svjetski dan bezbjednosti hrane sada ima i zvanični datum

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 6/2020

Od 02.10.2020. do 30.11.2020.

Javna rasprava br. 6/2020 - od 02.10.2020 do 30.11.2020

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 5/2020

Od 02.07.2020. do 30.08.2020.

Javna rasprava br. 5/2020 - od 02.07.2020. do 30.08.2020.

Više

Javna rasprava br. 4/2020

Od 05.06.2020. do 04.08.2020.

Javna rasprava br. 4/2020 - od 05.06.2020 do 04.08.2020

Više

Javna rasprava br. 3/2020

Od 30.04.2020. do 29.06.2020.

Javna rasprava br. 3/2020 - od 30.04.2020. do 29.06.2020.

Više

Javna rasprava br. 2/2020

Od 06.04.2020. do 05.06.2020.

Javna rasprava br. 2/2020 - od 06.04.2020. do 05.06.2020.

Više