Vijesti:


Javna rasprava br. 6/2018 trajaće do 18.07.2018. godine

Više


Na okruglom stolu predstavljen je MEST ISO 20400 – najnoviji crnogorski standard koji definiše principe održive nabavke i naglašava ključne faktore kao što su upravljanje rizikom i određivanje prioriteta

Više


Uz predstavljanje izvještaja i diskusije o ključnim pitanjima u vezi evropske standardizacije, posebna pažnja posvećena je snažnijoj podršci standardizacije inovacijama

Više


Standard je zasnovan na principu kontinuiranog poboljšanja procesa i pomaže u prepoznavanju, sprečavanju i smanjivanju opasnosti u lancu hrane

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 7/2018

Od 22.06.2018. do 21.08.2018.

Javna rasprava br. 7/2018 - od 22.06.2018 do 21.08.2018

Više

Javna rasprava br. 6/2018

Od 18.06.2018. do 16.08.2018.

Javna rasprava br. 6/2018 - od 18.06.2018 do 16.08.2018

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 1/2018

Od 29.01.2018. do 29.03.2018.

Javna rasprava br. 1/2018 od 29.01.2018 do 29.03.2018.

Više

Javna rasprava br. 9/2017

Od 25.12.2017. do 22.02.2018.

Javna rasprava br. 9/2017

Više

Javna rasprava br. 8/2017

Od 12.12.2017. do 09.02.2018.

Javna rasprava br. 8/2017 od 12.12.2017. do 9.02.2018. godine.

Više

Javna rasprava br. 7/2017

Od 09.10.2017. do 07.12.2017.

Javna rasprava br. 7/2017 - od 09.10.2017. do 07.12.2017.

Više