Vijesti:

Novi MEST

03.07.2019.


Rješenje o novim MEST objavljeno je u Službenom listu Crne Gore, br. 36/2019 od 28.6.2019. godine

Više


Umjesto do 6.8.2019, pomenuta javna rasprava trajaće do 8.7.2019. godine

Više


Tokom generalnog zasjedanja razmotreni su najvažniji strateški, politički i tehnički aspekti evropske standardizacije, kao i novi kriterijumi za članstvo

Više


Cilj Svjetskog dana akreditacije je podizanje svijesti o važnosti akreditacije, pri čemu međunarodni standardi imaju važnu ulogu

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 7/2019

Od 28.06.2019. do 27.08.2019.

Javna rasprava br. 7/2019 - od 28.06.2019. do 27.08.2019.

Više

Javna rasprava br. 6/2019

Od 07.06.2019. do 06.08.2019.

Javna rasprava br. 6/2019 - od 07.06.2019 do 06.08.2019

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 1/2019

Od 17.01.2019. do 18.03.2019.

Javna rasprava br. 1/2019 - od 17.01.2019. do 18.03.2019

Više

Javna rasprava br. 11/2018

Od 26.12.2018. do 23.02.2019.

Javna rasprava br. 11/2018 - od 26.12.2018 do 23.02.2019.

Više

Javna rasprava br. 10/2018

Od 30.10.2018. do 28.12.2018.

Javna rasprava br. 10/2018 - od 30.10.2018. do 28.12.2018.

Više

Javna rasprava br. 9/2018

Od 01.10.2018. do 29.11.2018.

Javna rasprava br. 9/2018 - od 01.10.2018 do 29.11.2018

Više