Vijesti:

Novi MEST

15.07.2020.


Rješenje o novim MEST objavljeno je u Službenom listu Crne Gore, br. 69/2020 od 11.07.2020. godine.

Više

Novi MEST

22.06.2020.


Rješenje o novim MEST objavljeno je u Službenom listu Crne Gore, br. 58/2020 od 19.06.2020. godine.

Više


Svjetski dan bezbjednosti hrane sada ima i zvanični datum

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 5/2020

Od 02.07.2020. do 30.08.2020.

Javna rasprava br. 5/2020 - od 02.07.2020. do 30.08.2020.

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 14/2019

Od 23.12.2019. do 21.02.2020.

Javna rasprava br. 14/2019 - od 23.12.2019. do 21.02.2020.

Više

Javna rasprava br. 13/2019

Od 08.11.2019. do 07.01.2020.

Javna rasprava br. 13/2019 - od 08.11.2019. do 07.01.2020.

Više

Javna rasprava br. 12/2019

Od 28.10.2019. do 27.12.2019.

Javna rasprava br. 12/2019 - od 28.10.2019. do 27.12.2019.

Više

Javna rasprava br. 11/2019

Od 27.09.2019. do 26.11.2019.

Javna rasprava br. 11/2019 - od 27.09.2019. do 26.11.2019.

Više