Institute for Standardization of Montenegro
Main menu
.

Biljana Babovic

Biljana Babovic

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za opšte i pravne poslove

Biljana Babovic

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za opšte i pravne poslove