Institute for Standardization of Montenegro
Main menu
.

Danijela Bojanic

Danijela Bojanic

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za komercijalno-finansijske poslove - Šef odjeljenja

Danijela Bojanic

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za komercijalno-finansijske poslove - Šef odjeljenja