Institute for Standardization of Montenegro
Main menu

News & Events

Održan seminar ISO/IEC 17025

Na seminaru su objašnjene izmjene novog standarda ISO/IEC 17025 koje su ključne za implementaciju i usaglašavanje sa zahtjevima standarda

April 27, 2018 more

Seminar: Izmjene i tumačenje zahtjeva novog izdanja ISO/IEC 17025

Na seminaru će biti objašnjene sve izmjene novog standarda ISO/IEC 17025 koje su ključne za implementaciju i usaglašavanje sa zahtjevima standarda

March 28, 2018 more

Novi MEST EN ISO/IEC 17025:2018

Ovaj standard omogućava laboratorijama da implementiraju sistem kvaliteta i da pokažu da su kompetentne da pruže validne i pouzdane rezultate

March 19, 2018 more

Institut na sajmu u Budvi

Posjetiocima sajma predstavljene su aktivnosti Instituta, proces donošenja crnogorskih standarda, kao i aktuelni tokovi standardizacije

March 26, 2018 more

ISO publikovao standard ISO 45001

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je publikovala standard ISO 45001 Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu. Ovaj standard zamjenjuje OHSAS 18001

March 12, 2018 more

ISO objavio revidirani standard ISO 31000

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila je revidirani standard ISO 31000 Menadžment rizikom - Smjernice, a novi crnogorski standard MEST ISO 31000:2018 očekuje se u maju 2018.

March 9, 2018 more

Institut potpisao Sporazum o saradnji sa Upravom za javne nabavke Crne Gore

Saradnja će se odvijati na principima partnerstva, nezavisnosti i samostalnosti potpisnica u cilju ostvarivanja obostranog i javnog interesa

February 16, 2018 more

Uskoro novi MEST EN ISO/IEC 17025:2018

Publikovanje novog MEST EN ISO/IEC 17025:2018 očekuje se u martu tekuće godine

January 30, 2018 more

Skraćenje javne rasprave br. 8/2017

Javna rasprava br. 8/2017 trajaće do 15.1.2018. godine

December 29, 2017 more

Perica Turković izabran za direktora Instituta

Na osnovu javnog konkursa, Upravni odbor izabrao Pericu Turkovića za direktora Instituta za standardizaciju Crne Gore

November 10, 2017 more

Hitna javna nabavka

Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu javnu nabavku.

November 3, 2017 more

Konkurs za izbor direktora/ice ISME

Upravni odbor Instituta za standardizaciju Crne Gore raspisao je konkurs za izbor direktora/ice Instituta

October 18, 2017 more

Lideri G7: Međunarodni standardi su ključni za napredak

Na sastanku šefova država G7, održanom u Torinu, lideri G7 prepoznali su međunarodne standarde kao ključni faktor za napredak

October 16, 2017 more

14. oktobar - Svjetski dan standarda

„Standardima do pametnih gradova” – moto je ovogodišnjeg Svjetskog dana standarda

October 10, 2017 more

Novi MEST

Informacija o najnovijim i povučenim MEST

September 27, 2017 more

Sporazum o saradnji sa Građevinskim fakultetom

Potpisan Sporazum o saradnji između Instituta za standardizaciju Crne Gore i Građevinskog fakulteta, UCG.

September 12, 2017 more

Sjednice Upravnog odbora Instituta

Izabran predsjednik Upravnog odbora ISME i imenovan koordinator poslovanja.

September 11, 2017 more

Novi sajt ISME

U cilju transparentnog i ažurnog informisanja javnosti, Institut priprema novi sajt koji je u izradi. 

May 16, 2017 more