Institute for Standardization of Montenegro
Main menu
.

Rada Koprivica

Rada Koprivica

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za međunarodnu saradnju - Šef odjeljenja

Rada Koprivica

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za međunarodnu saradnju - Šef odjeljenja