Institute for Standardization of Montenegro
Main menu
.

Tatjana Markovic

Tatjana Markovic

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za međunarodnu saradnju

Tatjana Markovic

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za međunarodnu saradnju