OBAVJEŠTENJE

17.12.2019.

Obavještavaju se svi zainteresovani da se produžava rok konkursa za izbor direktora/ice Instituta za standardizaciju Crne Gore oglašenog 27.11.2019. godine.

Oglas o produženju roka za konkurisanje biće otvoren do 30.12.2019. godine

Sadržaj oglasa za ovu poziciju ostaje isti kao u oglasu objavljenom na sajtu Zavoda za zapošljavanje i Instituta za standardizaciju Crne Gore dana 27.11.2019. godine.

Kandidati koji su se ranije prijavili za ovu poziciju ne moraju ponovo podnositi prijavu.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom „za javni konkurs za izbor direktora/ice“ dostaviti lično, svakog radnog dana do 15 časova 
ili poslati na adresu:
Institut za standardizaciju Crne Gore, Podgorica – VII Omladinske br.28, 
Kontakt telefon: 020-227-108


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.