Naučno-stručni skup „Građevinarstvo, nauka i praksa 2020“

16.03.2020.

U periodu od 10.03. do 13.03. 2020. godine u Kolašinu, u organizaciji Inženjerske komore Crne Gore - Strukovne komore građevinskih inženjera i Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore održan je naučno-stručni skup „Građevinarstvo, nauka i praksa 2020“.
Na skupu je istaknuto da će obuka inženjera u Crnoj Gori za primjenu eurokodova biti najvažnija aktivnost za Komoru tokom ove godine, kao i da je krajnji rok za implementaciju eurokodova 1. avgust, od kada će se projektovati samo po eurokodovima. 
Skup je okupio je oko 250 učesnika iz regiona i Evrope, a na skupu je prijavljeno 138 naučnih i stručnih radova. U ime Instituta za standardizaciju Crne Gore, u petak 13.03. 2020. godine, prisustvovali Zoran Glomazić, direktor ISME, i Ljiljana Šoškić, vodeća inženjerka u sektoru za standarde, koja je i održala prezentaciju na temu „Standardizacija u oblasti građevinarstva u Crnoj Gori“ u cilju promovisanja aktivnosti na poslovima standardizacije iz oblasti građevinarstva.