7. april - Svjetski dan zdravlja

07.04.2020.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je daleke 1948. godine, na zasijedanju u Ženevi, odredila da 7. april bude Svjetski dan zdravlja. Kako se zdravstvo sastoji od cijele lepeze djelatnosti koje za cilj imaju održavanje fizičkog, duhovnog i društvenog blagostanja, dogovoreno je da se svaki sljedeći  Svjetski  dan zdravlja obilježava tematski, tako da skreće  pažnju  stručne i laičke javnosti  na goruće probleme vezane za zdravlje stanovništva.

Ove godine tema je usmjerena na proslavu rada medicinskih sestara, babica i drugih zdravstvenih radnika, koji u skladu sa standardima u oblasti zdravstva, pružaju visokokvalitetnu  uslugu i njegu u borbi protiv COVID 19.

Da bi zdravstveni sistem kvalitetnije funkcionisao Evropska komisija je u predhodnom periodu inicirala, kod evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC, izradu velikog broja standarda za medicinske uređaje.

Institut za standardizaciju Crne Gore je osnovao Tehnički komitet ISME/TK 014: Tehnologija zaštite zdravlja, koji okuplja 14 stručnjaka iz ove oblasti koji predstavljaju različite zainteresovane strane.
Tehnički komitet ISME/TK 014 pokriva standardizaciju laboratorijske medicine, standardizaciju sterilizacije u medicinske svrhe (sterilizatori u bolnicama, sterilizacija pribora, rukovanje sterilizatorima i njihovo održavanje, ocjena i praćenje procesa sterilizacije koji se primjenjuju u proizvodnji medicinskih uređaja..), standardizaciju u oblasti medicinskih sredstava (instrumenti, aparati, uređaji i proizvodi koji se primjenjuju na ljudima) i dijagnostičkih medicinskih sredstava "in vitro", kao i standardizaciju sistema menadžmenta kvalitetom u zdravstvenim uslugama, usluga u zdravstvenoj zaštiti i sistema menadžmenta zdravljem i bezbjednošću na radu.

Prateći rad stručnih tijela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, Tehnički komitet sprovodi postupak donošenja crnogorskih standarda, koji su identični sa evropskim i međunarodnim standardima, omogućavajući sistemima za zdravstvenu zaštitu da uporede usluge, razmjenjuju informacije, prikupljaju podatke i štite privatnost pacijenata.

Do sada je na nacionalnom nivou publikovano ukupno 926 crnogorskih standarda i srodnih dokumenata (MEST) iz oblasti tehnologije zaštite zdravlja. 

Koristimo priliku da, uz ovo obavještenje, našim cijenjenim zdravstvenim radnicima odamo priznanje i zahvalnost i izrazimo divljenje i duboko poštovanje za napore koje ulažu u nesebičnoj borbi sa pandemijom virusa Covid -19.

#ostanidoma