Predavanje na temu "Veza standarda sa preduzetništvom u turizmu"

22.04.2020.

Poštujući odluke Vlade Crne Gore i mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, Institut je svoj rad uspješno organizovao, elektronskim putem, u segmentima svog poslovanja u kojima je to bilo moguće. Jedan od tih segmanata je edukacija.

Na poziv Fakulteta za turizam, Univerziteta Mediteran, danas je organizovano prvo “ZOOM” edukativno predavanje studentima i profesorima, na temu “Veza standarda sa preduzetništvom u turizmu”. 

Učesnici su pokazali interesovanje i za očekivati je da ovi mladi ljudi, nakon završenih studija, postanu preduzetnici u turuzmu, koji će se aktivno uključiti u proces standardizacije na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou.

Ispred Instituta, odnosno stručnog tijela Instituta, nacionalnog tehničkog komiteta ISME/TK 011: Turizam i srodne usluge, učešće su uzele prof.dr Silvana Đurašević i mr Rada Janjić.