16. oktobar - Svjetski dan hrane

16.10.2020.

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obilježava svake godine 16. oktobar - Svjetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. 

1979. godine, u novembru, na 20-toj konferenciji Organizacije za hranu i poljoprivredu današnji datum je izabran za obilježavanje godišnjice Svjetskog dana hrane.

Obilježava se od 1980. godine zato što je hrana preduslov za ljudski opstanak i blagostanje te temeljna ljudska potreba. Na taj se dan podsjećamo na važnost hrane i na to da još uvijek u svijetu nema dovoljno hrane za sve.

Poboljšavanje kvaliteta u prehrambenom lancu najveći je izazov današnjih generacija. Zbog želje za što većom ekonomskom dobiti, smanjuje se kvalitet hrane, a to treba zaustaviti povećanom kontrolom proizvođača hrane, distribucije i prodaje hrane te nadzorom i ispitivanjem hrane u laboratorijima.

Neki od ciljeva proslave Svjetskog dana hrane su da se podstakne ekonomska i tehnička saradnja među zemljama u razvoju, da se poveća svijest javnosti o problemu gladi u svijetu, promoviše prenos novih tehnologija među zemljama u razvoju, skrene pažnja na dostignuća u razvoju poljoprivrede i prehrambene industrije. 

Svjetski dan hrane je i prilika da se ukaže na značaj postizanja cilja održivog razvoja - bez gladnih do 2030. godine.

Svake godine se u oko 150 zemalja širom svijeta organizuje veliki broj događaja - od maratona preko izložbi, predstava, takmičenja  u cilju obiljležavanja Svjetskog dana hrane.

Institut za standardizaciju Crne Gore se u kontinuitetu usredsređuje na preuzimanje, razvoj, donošenje i povlačenje evropskih i međunarodnih standarda koji se odnose na prehrambene proizvode, u cjelini. U tom smislu je i osnovan Tehnički komitet ISME TK 003 - Prehrambeni proizvodi čiji su članovi predstavnici institutcija koje su aktivni nosioci dostignuća i promjena iz ove oblasti na tržištu Crne Gore. Tehnički komitet je aktivan od oktobra 2011.godine. Članovi ISME TK 003, se sastaju par puta godišnje, kako bi usaglasili svoje stavove po pitanju donošenja standarda iz ove oblasti, prevođenja naslova standarda iz plana i programa za tekuću godinu, ili pak dogovora o određenim aktuelnim temama važnim za rad i djelovanje komiteta. U zavisnosti od interesovanja zainteresovanih strana, ISME TK 003, će nastojati da promoviše određene standarde iz ove oblasti, naravno kada se za to steknu uslovi, s obzirom na trenutnu pandemiju COVID - 19. Standardi koji su, do sada bili najinteresantniji, a odnose se na ovu oblast su: MEST EN 14110:2019, MEST EN 15587:2019, MEST EN ISO 22000:2019, MEST EN 16889:2020, MEST EN ISO 9233-2:2020, MEST ISO 2917:2020, MEST EN ISO 3961:2020, MEST EN ISO 22117:2020. 

Dodatne informacije o usvojenim standardima iz oblasti rada ISME TK 003 mogu se vidjeti na linku: https://www.isme.me/catalog.

Svi navedeni standardi, kao i ostali standardi vezani za hranu, mogu se obezbijediti u prostorijama Instituta za standardizaciju Crne Gore, na adresi VII Omladinske br.28.

Kada je riječ o izazovima koji se odnose na primjenjivost samog procesa standardizacije na održiv i kontinuiran način u uslovima izazvanim pandemijom COVID-19, jedan od poslovnih prioriteta ISME-a je kreiranje ambijenta koji će se prilagoditi nastaloj situaciji izazvanoj pandemijom, a koji će pospiješiti postojeće i kreirati primjenu novih evropskih i međunarodnih standarda.