Objavljeno novo izdanje ISO 22000

20.06.2018.

Bezbjedna i održiva proizvodnja hrane jedan je od najvećih izazova. Globalizacija trgovine dodatno komplikuje bezbjednost hrane, pa novo izdanje ISO 22000:2018 Sistemi menadžmenta bezbjednošću hrane - Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane, predstavlja pravovremeni odgovor na potencijalne rizike.

Bezbjednost hrane odnosi se na prevenciju, uklanjanje i kontrolu opasnosti, od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. Budući da se opasnosti po bezbjednost hrane mogu javiti u bilo kojoj fazi procesa, svaka kompanija u okviru lanca snabdijevanja hranom mora sprovoditi odgovarajuću kontrolu. Zapravo, bezbjednost hrane može se održati samo kroz zajedničke napore svih zainteresovanih strana: vlade, proizvođača, trgovaca i krajnjih potrošača.

Ovaj standard je namijenjen svim organizacijama u prehrambenoj industriji, bez obzira na veličinu ili sektor. Zasnovan na predostrožnom i principu kontinuiranog poboljšanja procesa, standard pomaže u prepoznavanju, sprečavanju i smanjivanju opasnosti u lancu hrane.

Najnovija poboljšanja novog izdanja uključuju ključne koncepte kao što su:

  • Struktura visokog nivoa – da bi se olakšalo organizacijama koje koriste više od jednog standarda sistema menadžmenta, novo izdanje ISO 22000 prati istu strukturu kao i svi drugi ISO standardi sistema menadžmenta.
  • Novi pristup riziku – kao ključnom konceptu u poslovanju s hranom, koji razlikuje rizik na operativnom i poslovnom nivou.
  • Snažne veze s Codex Alimentarius – Komisijom Ujedinjenih nacija koja razvija smjernice za bezbjednost hrane.

Novi standard nudi dinamičku kontrolu opasnosti za bezbjednost hrane, kombinujući opšte prepoznate ključne elemente: interaktivnu komunikaciju, sisteme menadžmenta, preduslovne programe, kao i analizu opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP).

 

Priložena dokumenta: