Okrugli sto: Održive nabavke

29.06.2018.

Dana 29. juna 2018. godine u staroj zgradi Vlade održan je okrugli sto na temu "Održive nabavke - Uloga standarda u postizanju održivog razvoja”, koji je organizovao Institut za standardizaciju Crne Gore u saradnji sa Upravom za javne nabavke Crne Gore.

Cilj okruglog stola je bio da se crnogorskoj javnosti i zainteresovanim stranama predstavi MEST ISO 20400, Održive nabavke - Smjernice. U pitanju je najnoviji crnogorski standard koji je identičan sa međunarodnim ISO 20400, i koji je prevelo stručno tijelo Instituta – Tehnički komitet ISME/TK 007: Društvena odgovornost. Uvodno izlaganje o značaju ovog standarda imali su Marko Šaranović, pomoćnik direktora u Institutu za standardizaciju Crne Gore, i doc. dr Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore.

O standardu je detaljnije govorila Bosiljka Vuković-Simonović, predsjednica Tehničkog komiteta ISME/TK 007: Društvena odgovornost, kao i učesnici panel diskusije. Istaknuto je da standard daje smjernice za integrisanje održivosti u procesima nabavke organizacije. Usmjeren je na najviše rukovodstvo i nadležne za nabavku, te standard pokriva strateške aspekte procesa nabavke, odnosno daje smjernice kako da se uskladi nabavka s ciljevima i težnjama organizacije i stvori kultura održivosti. Ovaj standard definiše principe održive nabavke, uključujući odgovornost, transparentnost, poštovanje ljudskih prava i etičko ponašanje i naglašava ključne faktore kao što su upravljanje rizikom i određivanje prioriteta. Njime su obuhvaćene različite faze procesa nabavke, a opisani su i koraci potrebni da se društvena odgovornost integriše u kupovnu funkciju.

MEST ISO 20400 je usmjeren ka organizacijama svih veličina u javnom i privatnom sektoru, jer se primjenjuje na skoro svaku odluku o nabavci i predstavlja korisno sredstvo za jačanje produktivnosti, optimizaciju troškova i podsticanje inovacija na tržištu.

 

Priložena dokumenta: