ISO Nedelja 2018

28.09.2018.

ISO Nedelja 2018 (ISO Week 2018), koja je održana u Ženevi, Švajcarska, 24-28. septembra 2018. godine, okupila je predstavnike ISO članova širom svijeta. U okviru ISO Nedelje 2018 održana je 41. Generalna skupština ISO i 52. sjednica ISO Komiteta za zemlje u razvoju (DEVCO).

Na sjednici DEVCO predstavljeni su ambiciozni planovi kako za smanjenje nejednakosti, tako i za kontinuirane aktivnosti promocije koristi od primjene međunarodnih standarda. Zasijedanje DEVCO popraćeno je nizom zanimljivih radionica: uključivanje zainteresovanih strana (sa fokusom na MSP), standardi i javne nabavke, kao i integracija standarda u nastavne planove i programe za visoko obrazovanje.

Na Generalnoj skupštini ISO istaknuo je da međunarodni standardi pružaju platformu za inovacije, te da se na taj način može doći do novih tehnologija i rješenja. Međunarodni standardi su, takođe, ključni alati za rješavanje svih izazova navedenih u Agendi za razvoj 2030 Ujedinjenih nacija, kao i njenih 17 Ciljeva održivog razvoja (17 Sustainable Development Goals – UN SDGs), što je i ključni fokus ovogodišnjeg zasijedanja.

Tokom održavanja Generalne skupštine organizovan je niz okruglih stolova u vezi: trendova u međunarodnoj trgovini i ulozi standarda; tehnologije, standarda i inovacija; međunarodnih standarda kao podršci održivim ciljevima razvoja; uključivanja kreatora politika i vlasti u oblast standardizacije.


Video: ISO and the Sustainable Development Goals