Seminar: Bezbjednost informacija prema ISO/IEC 27001

05.11.2018.

Institut za standardizaciju Crne Gore, u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, organizuje seminar na temu: “Osnove menadžmenta bezbjednošću informacija prema zahtjevima standarda ISO/IEC 27001”.

Seminar je namijenjen organizacijama koje su u obavezi da primjenjuju Zakon o bezbjednosti informacija, organizacijama koje su sertifikovane ili namjeravaju da se sertifikuju za sistem menadžmenta bezbjednošću informacija, rukovodiocima sistema bezbjednosti informacija, IT, HR i menadžerima rizikom, finansijskim menadžerima, konsultantima sistema menadžmenta informacijama, internim provjeravačima, kao i svima koji žele da povećaju nivo bezbjednosti i zaštite informacija u svom poslovanju.

Različite komponente procesa menadžmenta bezbjednošću informacija (ISMS) biće predstavljene kroz primjere najboljih praksi. Biće predstavljene politike, interne provjere, nadzor koji vrši menadžment i kontinuirano poboljšanje, kao i koncepti, principi, termini i definicije standarda  ISO/IEC 27001.

Seminar će se održati na Građevinskom fakultetu u Podgorici, 7. decembra 2018. godine.