Prva sjednica Ad hoc grupe za nadzemne vodove

19.11.2018.

U saradnji nacionalnih tijela za standardizaciju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, konstituisana je Ad hoc grupa za pripremu nacionalnog dodatka za nadzemne vodove. Ad hoc grupa je osnovana u cilju pripreme nacionalnog normativnog aspekta za standard EN 50341-2-XX, Nadzemni električni vodovi naizmjenične struje iznad 1 kV - Dio 2: Nacionalni normativni aspekti za XXXX. Članovi Ad hoc grupe su predstavnici zainteresovanih strana za predmetnu oblast iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Prva sjednica Ad hoc grupe održana je 16.11.2018. godine u Institutu za standardizaciju Srbije, u Beogradu. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Ad hoc grupe, donijete su odluke o formiranju radnih timova i definisani su rokovi izrade pojedinih podtačaka standarda.

Planirano je da se nacionalni dodatak na nivou Instituta za standardizaciju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore donese za godinu dana.