Održan seminar ISO/IEC 27001

10.12.2018.

Institut za standardizaciju Crne Gore, u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, organizovao je seminar na temu: “Osnove menadžmenta bezbjednošću informacija prema zahtjevima standarda ISO/IEC 27001”. Seminar je održan na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 7. decembra 2018. godine.

Kroz primjere najboljih praksi na seminaru su predstavljene različite komponente menadžmenta bezbjednošću informacija (ISMS): politike, interne provjere, nadzor koji vrši menadžment, kontinuirano poboljšanje, kao i koncepti, principi, termini i definicije standarda ISO/IEC 27001.

Seminaru je prisustvovalo više od 20 učesnika, predstavnika državnih organa, lokalne samouprave, IT sektora, banaka i drugih organizacija. Učesnici su putem upitnika seminar ocijenili visokom ocjenom i iskazali visok stepen zadovoljstva.