Radna posjeta INAIL-u

16.04.2019.

U organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja i predstavnika Crne Gore u Evropskoj agenciji za zaštitu i zdravlje na radu, realizovana je radna posjeta INAIL-u, Nacionalnom institutu za osiguranje od povreda na radu u Rimu.

Misije INAIL-a su: osiguranje, prevencija, rehabilitacija i istraživanje. Cilj radne posjete bila je razmjena iskustava i dobre prakse iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, koja je prvenstveno namijenjena sticanju znanja i vještina, te povezivanju profesionalaca iz Crne Gore sa predstavnicima Nacionalnog instituta za osiguranje od povreda na radu Italije.

U radnoj posjeti učešće je uzelo oko 50 predstavnika iz sljedećih organizacija iz Crne Gore: Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva ekonomije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Instituta za standardizaciju Crne Gore, Zavoda za metrologiju, Uprave za inspekcijske poslove, Fonda za zdravstveno osiguranje, Uprave za kadrove, Zavoda za zapošljavanje CG, Doma zdravlja Podgorica, Centra za ekotoksikološka ispitivanja, kompanije Čelebić, Port of Adria, Ing inspect, Montinspekt, CEDIS, Komunalne usluge, Instituta za crnu metalurgiju, Monteputa, Luke Bar, ZOPT-a, Plantaža, Kalampera i CRBS-a.