Odluke Upravnog odbora Instituta

22.04.2019.

Na sjednici održanoj 17.4.2019. godine, Upravni odbor Instituta je, na osnovu odredbe člana 139 stav 1 tačka 1 Zakona o radu, donio odluku da direktoru Instituta, g. Perici Turkoviću, radni odnos prestaje po sili zakona zbog navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Istovremeno, g. Turković je stekao uslove za odlazak u penziju.

Na istoj sjednici, Upravni odbor Instituta je donio odluku da, do izbora direktora, ovlašćeni zastupnik Instituta bude Marko Šaranović.