Priprema Plana i programa rada za 2020.

30.05.2019.

Institut je započeo aktivnosti u vezi pripreme nacrta Programa rada i plana donošenja crnogorskih standarda za 2020. godinu. U cilju uvažavanja potreba privrede i društva uopšte, pozivamo zainteresovane strane da uzmu učešće u izradi pomenutog plana i da nam dostave predloge za donošenje crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, a koje smatraju prioritetnim za sljedeću godinu.

Radi usaglašavanja zahtjeva različitih zainteresovanih strana i poštovanja odgovarajuće procedure, predlog je moguće dostaviti najkasnije do 21.6.2019. godine i to na e-mail: isme@t-com.me.