5. jun - Svjetski dan zaštite životne sredine

03.06.2019.

Čist vazduh je sve rjeđa pojava. Čišćenje vazduha je glavna tema kod 91% svjetske populacije na onim mjestima gdje kvalitet vazduha ne ispunjava kriterijume koje je postavila Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). Zagađenost vazduha je vrlo ozbiljan problem koji, prema podacima SZO, svake godine uzrokuje smrtne slučajeve više miliona ljudi.

Iz tog razloga, zagađenost vazduha je tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zaštite životne sredine, koji se obilježava 5. juna svake godine. To je dan kada Ujedinjene nacije djeluju na podsticanju svijesti i aktivnosti u dijelu zaštite životne sredine širom svijeta, a ove godine se skreće pažnja na zabrinutost zbog zagađenosti vazduha, bilo da se radi o gradovima ili selima.

Postoje brojni međunarodni standardi koji doprinose čistijem vazduhu i smanjenju zagađenja. Tehnički komitet ISO/TC 146, Kvalitet vazduha, ima preko 170 objavljenih standarda i 37 standarda koji su u nacrtu, a pokrivaju čitav niz oblasti kao što su: mjerenje zagađivača vazduha i emisija, vazduh u radnom odnosno zatvorenom prostoru itd.

Konzistentno mjerenje toksičnih supstanci u vazduhu je od suštinskog značaja za njihovo ograničavanje. Poznato je da zagađivači vazduha mogu biti veoma štetni, korozivni, kancerogeni, mutageni, teratogeni ili patogeni. Standardizacija metoda mjerenja je neophodna da bi se dobili uporedivi rezultati i obezbijedila konzistentna procjena kvaliteta vazduha širom svijeta. Uz to, novi razvoji u toksikologiji mogu uticati na ono što se smatra bezbjednim nivoom kvaliteta vazduha, kao i na prepoznavanje novih vrsta zagađivača. Ovo podrazumijeva i stalno preispitivanje potreba za novim standardima.

Dobar primjer je i područje rada Tehničkog komiteta ISO/TC 285, Čisti šporeti i čista rješenja za kuvanje, čiji je cilj da pomogne tržištu za bezbjedna i djelotvorna rješenja za kuvanje, kao i da se smanji broj smrtnih slučajeva i bolesti uzrokovanih kontaminiranim šporetima.

ISO ima brojne standarde koji su ili objavljeni ili se nalaze u pripremnoj fazi u cilju pružanja podrške novim tehnologijama koje čiste vazduh, kao što su standardi za električna, hibridna i vozila na gorive ćelije. Tu su uključeni ISO 20762 Drumska vozila na električni pogon - Određivanje snage za pogon hibridnih električnih vozila i ISO 23274 Hibridna električna drumska vozila - Mjerenje emisije izduvnih gasova i potrošnje goriva.

Postoji i niz standarda na holističkom nivou usmjerenih na poboljšanje životne sredine i svijeta u kojem živimo. Takvi su, na primjer, ISO 14001 Sistemi menadžmenta životnom sredinom, ISO 37101 Održivi razvoj u zajednicama - Menadžment sistem za održivi razvoj i serija ISO 14064 koja specificira principe i zahtjeve za kvantifikaciju i izvještavanje o gasovima staklene bašte i njihovom uklanjanju.

Sve ovo predstavlja težnju da se da doprinos globalnim ciljevima održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih nacija, uključujući SDG 13: Očuvanje klime i SDG 15: Život na zemlji.

Navedeni, ali i drugi standardi dostupni su u Institutu za standardizaciju Crne Gore.