Ustanovljen Svjetski dan bezbjednosti hrane

05.06.2019.

U skladu sa Rezolucijom 73/250 iz decembra 2018. godine, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN), 7. juna 2019. godine biće obilježen prvi Svjetski dan bezbjednosti hrane. Počev od ove godine, svaki 7. jun će se obilježavati s ciljem da se skrene pažnja i podstaknu aktivnosti u sprečavanju, otkrivanju i upravljanju rizicima izazvanih hranom, kako bi se doprinijelo bezbjednosti hrane, zaštiti zdravlja, ekonomskom prosperitetu i održivom razvoju.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bezbjednosti hrane poziva nas da prepoznamo da se bezbjednost hrane tiče svakoga. Način proizvodnje, skladištenja, rukovanja i konzumiranja hrane utiče na njenu bezbjednost. Usaglašenost sa standardima za hranu, uspostavljanje efikasnog sistema kontrole hrane, pristup čistoj vodi, primjena dobre poljoprivredne prakse, jačanje kapaciteta zaštite potrošača i slično, predstavljaju dobar način na koji vlade, međunarodne organizacije, naučnici, privatni sektor i civilno društvo rade kako bi se postigla bezbjednost hrane.

Svako ima pravo na hranu koja je bezbjedna, nutritivna i da je ima u dovoljnoj količini. Međutim, i danas se gotovo svaka deseta osoba na svijetu razboli zbog konzumiranja kontaminirane hrane. Prema UN, bolesti koje se prenose hranom odgovorne su za 420 000 smrtnih slučajeva godišnje, od čega čak 125 000 kod djece mlađe od pet godina, a taj problem je najizraženiji u Africi i jugoistočnom dijelu Azije.

Bezbjedna hrana je ključna za Agendu održivog razvoja 2030 UN. Kada hrana nije bezbjedna ona negativno utiče na zdravlje, razvoj djece i sposobnost odraslih da imaju produktivne živote, te ljudski razvoj nije održiv. Bezbjednost hrane značajno utiče i na trgovinu i ekonomiju. Prema UN, trgovina hranom predstavlja oko 10% ukupne međunarodne trgovine, a najnovije procjene pokazuju da nebezbjedna hrana košta slabo i srednje razvijene ekonomije oko 95 milijardi dolara izgubljene produktivnosti svake godine.

Svjetski dan bezbjednosti hrane je apel svim zainteresovanim stranama da podignu globalnu svijest o opštoj važnosti bezbjednosti hrane, s ciljem da se istakne da svi koji su uključeni u sistemima ishrane imaju svoju bitnu ulogu u cjelokupnom procesu.

U ovom procesu važnu ulogu imaju i standardi, te je Institut za standardizaciju Crne Gore donio više stotina crnogorskih standarda i srodnih dokumenata (MEST) iz oblasti “tehnologije prehrambenih proizvoda”. Za više informacija o ovim MEST, kliknite ovdje.