Stručna edukacija na temu „Standardizacija u oblasti elektrotehnike“

05.07.2019.

Inženjerska komora Crne Gore je u saradnji sa Institutom za standardizaciju Crne Gore organizovala stručnu edukaciju na temu „Standardizacija u oblasti elektrotehnike“.

Strukovna komora elektro inženjera je prepoznala, kao jedno od važnih pitanja kojima treba da se bavi, značaj pripreme, usvajanja i primjene crnogorskih standarda. Predavači su poručili da bi stručnjaci iz oblasti elektrotehnike trebalo da se uključe u proces standardizacije, koja podrazumijeva podizanje nivoa kvaliteta, znanja i rada. 

Učesnici su imali priliku da dobiju detaljnije informacije o procesu crnogorske standardizacije, vezi sa evropskim i međunarodnim organizacijama, o direktivama iz oblasti elektrotehnike itd. Odrađena je i praktična obuka u cilju savladavanja tehnika pretrage standarda na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. 

Predavači su bili predsjednik izvršnog odbora Strukovne komore elektroinženjera Crne Gore, Željko Maraš, članica Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore, Sandra Šipčić, pomoćnica direktora Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME), Rada Janjić i sekretarka nacionalnih tehničkih komiteta iz oblasti elektrotehnike, Ivana Vlahović.
Izvor fotografija: IKCG