Javna rasprava br. 3/2018 - od 25.04.2018. do 24.06.2018.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 3/2018), koja je počela 25.04.2018. i trajaće do 24.06.2018.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 3/2018:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.

Javna rasprava br. 3/2018

Od 25.04.2018. do 24.06.2018.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
nMEST ISO/DIS 21417
Usluge u rekreativnom ronjenju - Zahtjevi za obuku o ekološkoj svijesti kod rekreativnih ronilaca ISO/DIS 21417 Recreational diving services - Requirements for training on environmental awareness for recreational divers IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 03.080.30; 03.200.99; 13.020.99
nMEST ISO/DIS 50021
Upravljanje energijom i ušteda energije - Opšte smjernice za odabir evaluatora uštede energije ISO/DIS 50021 Energy management and energy savings - General guidelines for selecting energy savings evaluators IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.015
nMEST ISO/DIS 21416
Usluge u rekreativnom ronjenju - Zahtjevi i uputstvo o održivoj praksi kod rekreativnog ronjenja ISO/DIS 21416 Recreational diving services - Requirements and guidance on sustainable practices in recreational diving IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 13.020.20; 03.080.30; 03.200.99

Ostavite komentar:


Komentari: