Javna rasprava br. 7/2018 - od 22.06.2018. do 21.08.2018.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 7/2018), koja je počela 22.06.2018. i trajaće do 21.08.2018.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 7/2018:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.
Ostale aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 7/2018

Od 22.06.2018. do 21.08.2018.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST EN ISO 7787-3:2018
Stomatologija - Laboratorijske šajbne - Dio 3: Karbidne šajbne za frez aparate EN ISO 7787-3:2017 (ISO 7787-3:2017, IDT) Dentistry - Laboratory cutters - Part 3: Carbide cutters for milling machines IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST CR 14252:2018
Koordinacija mikrobioloških standarda - Registar projekata standarda od zajedničkog interesa CR 14252:2001 Co-ordination on microbiological Standards - Register of work items of common interest IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 01.120, 07.100.01
MEST EN ISO 9775:2018
Mala plovila - Sistemi automatskog kormilarenja za vanbrodske motore snage od 15 kW do 40 kW EN ISO 9775:2017 (ISO 9775:1990, IDT) Small craft - Remote steering systems for single outboard motors of 15 kW to 40 kW power IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 4823:2018
Stomatologija - Elastomerni materijali za otiske EN ISO 4823:2015 (ISO 4823:2015, IDT) Dentistry - Elastomeric impression materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 22674:2018
Stomatologija - Metalni materijali za fiksne i mobilne nadoknade i aparate EN ISO 22674:2016 (ISO 22674:2016, IDT) Dentistry - Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 16443:2018
Stomatologija - Rječnik sistema dentalnih implantata i pratećih procedura EN ISO 16443:2014 (ISO 16443:2014, IDT) Dentistry - Vocabulary for dental implants systems and related procedure IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 01.020, 11.060.01 93/42/EEC
MEST EN ISO 17937:2018
Stomatologija – Osteotom EN ISO 17937:2015 (ISO 17937:2015, IDT) Dentistry - Osteotome IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.01 93/42/EEC
MEST EN ISO 13397-5:2018
Stomatologija – Parodontalne kirete, instrumenti za uklanjanje zubnog kamenca i ekskavatori – Dio 5: „Jacquette” instrumenti za uklanjanje zubnog kamenca EN ISO 13397-5:2015 (ISO 13397-5:2015, IDT) Dentistry - Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 5: Jacquette scalers IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 16954:2018
Stomatologija – Metode ispitivanja za tretman biofilma u sistemima za snabdijevanje vodom stomatološke jedinice EN ISO 16954:2015 (ISO 16954:2015, IDT) Dentistry - Test methods for dental unit waterline biofilm treatment IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 16635-2:2018
Stomatologija - Instrumenti za primjenu dentalnog koferdama - Dio 2: Kliješta za spajanje EN ISO 16635-2:2014 (ISO 16635-2:2014, IDT) Dentistry - Dental rubber dam instruments - Part 2: Clamp forceps IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 17730:2018
Stomatologija – Fluoridni premazi EN ISO 17730:2014 (ISO 17730:2014, IDT) Dentistry - Fluoride varnishes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 97.170 93/42/EEC
MEST EN ISO 3665:2018
Snimak - Intraoralni dentalni radiografski film i paketi filma - Specifikacije proizvođača EN ISO 3665:2013 (ISO 3665:2011, IDT) Photography - Intra-oral dental radiographic film and film packets - Manufacturer specifications IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 37.040.25 93/42/EEC
MEST EN ISO 6872:2018
Stomatologija - Keramički materijali EN ISO 6872:2015 (ISO 6872:2015, IDT) Dentistry - Ceramic materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 14801:2018
Stomatologija – Implantati – Ispitivanje dinamičkog opterećenja za endosalne stomatološke implantate EN ISO 14801:2016 (ISO 14801:2016, IDT) Dentistry - Implants - Dynamic loading test for endosseous dental implants IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.15
MEST EN ISO 9873:2018
Stomatologija - Intraoralna ogledalca EN ISO 9873:2017 (ISO 9873:2017, IDT) Dentistry - Intra-oral mirrors IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST EN ISO 17509:2018
Stomatologija – Prenosnik obrtnog momenta za nasadne instrumente EN ISO 17509:2016 (ISO 17509:2016, IDT) Dentistry - Torque transmitter for handpieces IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.25 93/42/EEC
MEST EN ISO 18739:2018
Stomatologija – Rječnik procesa za CAD/CAM sisteme EN ISO 18739:2016 (ISO 18739:2016, IDT) Dentistry - Vocabulary of process chain for CAD/CAM systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.01
MEST EN ISO 7787-1:2018
Stomatologija – Laboratorijske šajbne – Dio 1: Čelične laboratorijske šajbne EN ISO 7787-1:2016 (ISO 7787-1:2016, IDT) Dentistry - Laboratory cutters - Part 1: Steel laboratory cutters IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST CLC/TS 61400-14:2018
Vjetrogeneratori - Dio 14: Deklaracija o stepenima zvučne snage i tonalitetima CLC/TS 61400-14:2017 Wind turbines - Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180
MEST CLC/TS 61400-26-1:2018
Vjetrogeneratori - Dio 26-1: Raspoloživost dostupna za sisteme generisanja vjetroagregata CLC/TS 61400-26-1:2017 Wind turbines - Part 26-1: Time-based availability for wind turbine generating systems IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180
MEST CLC/TS 61400-26-2:2018
Vjetrogeneratori - Dio 26-2: Dostupnost bazirana na proizvodnji vjetroelektrana CLC/TS 61400-26-2:2017 Wind turbines - Part 26-2: Production-based availability for wind turbines IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180
MEST CLC/TS 61400-26-3:2018
Vjetrogeneratori - Dio 26-3: Raspoloživost vjetroelektrana CLC/TS 61400-26-3:2017 Wind energy generation systems - Part 26-3: Availability for wind power stations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180
MEST EN ISO 12836:2018
Stomatologija – Digitalna sredstva za CAD/CAM sisteme za indirektnu stomatološku restauraciju – Metode ispitivanja za ocjenu tačnosti EN ISO 12836:2015 (ISO 12836:2015, IDT) Dentistry - Digitizing devices for CAD/CAM systems for indirect dental restorations - Test methods for assessing accuracy IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.01 93/42/EEC
MEST EN ISO 5832-3:2018
Implantati za hirurgiju - Metalni materijali - Dio 3: Gotova titanijum 6-aluminijum 4-vanadijum legura EN ISO 5832-3:2016 (ISO 5832-3:2016, IDT) Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40, 77.120.50 93/42/EEC
MEST EN ISO 13078-2:2018
Stomatologija - Stomatološka peć - Dio 2: Metoda ispitivanja za vrednovanje programa peći na osnovu visine temperature EN ISO 13078-2:2016 (ISO 13078-2:2016, IDT) Dentistry - Dental furnace - Part 2: Test method for evaluation of furnace programme via firing glaze IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.01
MEST EN ISO 19715:2018
Stomatologija - Instrumenti za punjenje sa suprotnim uglom EN ISO 19715:2017 (ISO 19715:2017, IDT) Dentistry - Filling instrument with contra angle IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST EN ISO 3950:2018
Stomatologija - Sistem označavanja zuba i područja usne šupljine EN ISO 3950:2016 (ISO 3950:2016, IDT) Dentistry - Designation system for teeth and areas of the oral cavity IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.01
MEST EN ISO 10139-2:2018
Stomatologija - Mekani materijali za podlaganje zubnih proteza koje se skidaju - Dio 2: Materijali za dugoročnu upotrebu EN ISO 10139-2:2016 (ISO 10139-2:2016, IDT) Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2: Materials for long-term use IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
MEST EN ISO 19429:2018
Stomatologija – Sistem obilježavanja za stomatološke implantate EN ISO 19429:2016 (ISO 19429:2015, IDT) Dentistry - Designation system for dental implants IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.15
MEST EN 868-2:2018
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva – Dio 2: Ambalaža za sterilisana medicinska sredstva – Zahtjevi i metode ispitivanja EN 868-2:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30 93/42/EEC
MEST EN 868-6:2018
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva – Dio 6: Papir za procese sterilizacije na niskoj temperaturi – Zahtjevi i metode ispitivanja EN 868-6:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30 93/42/EEC
MEST EN 868-4:2018
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva – Dio 4: Papirne kese – Zahtjevi i metode ispitivanja EN 868-4:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 4: Paper bags - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30 93/42/EEC
MEST EN 868-7:2018
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva - Dio 7: Ljepljivi papir za procese sterilizacije na niskim temperaturama - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 868-7:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive coated paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30 93/42/EEC
MEST EN 868-3:2018
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva – Dio 3: Papir koji se koristi u proizvodnji papirnih kesa (utvrđenih u EN 868-4) i proizvodnji kesa i rolna (utvrđenih u EN 868-5) – Zahtjevi i metode ispitivanja EN 868-3:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30 93/42/EEC
MEST EN ISO 11138-1:2018
Sterilizacija sredstava za zaštitu zdravlja – Biološki indikatori – Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 11138-1:2017 (ISO 11138-1:2017, IDT) Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20
MEST EN ISO 11138-2:2018
Sterilizacija sredstava za zaštitu zdravlja – Biološki indikatori – Dio 2: Biološki indikatori za postupke sterilizacije etilen-oksidom EN ISO 11138-2:2017 (ISO 11138-2:2017, IDT) Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20
MEST EN ISO 11138-3:2018
Sterilizacija sredstava za zaštitu zdravlja – Biološki indikatori – Dio 3: Biološki indikatori za postupke sterilizacije vlažnom toplotom EN ISO 11138-3:2017 (ISO 11138-3:2017, IDT) Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20
MEST EN ISO 11138-4:2018
Sterilizacija sredstava za zaštitu zdravlja – Biološki indikatori – Dio 4: Biološki indikatori za postupke sterilizacije suvom toplotom EN ISO 11138-4:2017 (ISO 11138-4:2017, IDT) Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 4: Biological indicators for dry heat sterilization processes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20
MEST EN ISO 11138-5:2018
Sterilizacija sredstava za zaštitu zdravlja – Biološki indikatori – Dio 5: Biološki indikatori za postupke sterilizacije parom niske temperature i formaldehidom EN ISO 11138-5:2017 (ISO 11138-5:2017, IDT) Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 5: Biological indicators for low-temperature steam and formaldehyde sterilization processes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20
MEST EN ISO 22870:2018
Point-of-care testing, POCT (Testiranje na mjestu gdje se pacijentu pruža usluga) – Zahtjevi za kvalitet i kompetentnost EN ISO 22870:2016 (ISO 22870:2016,IDT) Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and competence IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 03.120.10, 11.100.01 765/2008
MEST EN ISO 1135-3:2018
Oprema za transfuziju za medicinsku upotrebu – Dio 3: Setovi za uzimanje krvi namijenjeni za jednokratnu upotrebu EN ISO 1135-3:2017 (ISO 1135-3:2016, IDT) Transfusion equipment for medical use - Part 3: Blood-taking sets for single use IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 10993-6:2018
Biološko procjenjivanje medicinskih sredstava – Dio 6: Testovi za ispitivanje lokalnih efekata poslije implantacije EN ISO 10993-6:2016 (ISO 10993-6:2016, IDT) Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.20 2007/47/EC, 90/385/EEC, 93/42/EEC
MEST EN ISO 19054:2011/A1:2018
Šinski sistemi za podupiranje medicinske opreme EN ISO 19054:2006/A1:2016 (ISO 19054:2005/Amd 1:2016, IDT) Rail systems for supporting medical equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.99 93/42/EEC
MEST EN ISO 7198:2018
Kardiovaskularni implantati i ekstrakorporalni sistemi – Vaskularne proteze - Tubularni vaskularni graftovi i vaskularne zakrpe (pečovi) EN ISO 7198:2017 (ISO 7198:2016, IDT) Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Vascular prostheses - Tubular vascular grafts and vascular patches IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40 93/42/EEC
MEST EN 15224:2018
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Primjena EN ISO 9001:2015 u zdravstvenoj zaštiti EN 15224:2016 Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.020.01, 03.120.10, 03.100.70
MEST EN ISO 25539-1:2018
Kardiovaskularni implantati - Endovaskularni uređaji - Dio 1: Endovaskularne proteze EN ISO 25539-1:2017 (ISO 25539-1:2017, IDT) Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 1: Endovascular prostheses IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40 93/42/EEC, 2007/47/EC
MEST CEN/TS 17035:2018
Površinski aktivne materije - Surfaktanti na biološkoj osnovi - Zahtjevi i metode ispitivanja CEN/TS 17035:2017 Surface Active Agents - Bio-based surfactants - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 13.020.55, 71.100.40
MEST EN 55016-1-6:2016/A1:2018
Specifikacija aparata i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Dio 1-6: Aparati za mjerenje radio-smetnji i imunosti — Kalibracija EMC antene EN 55016-1-6:2015/A1:2017 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN 55016-1-5:2016/A1:2018
Specifikacija aparata i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Dio 1-5: Aparati za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Mjesta za kalibraciju antena i referentna ispitna mjesta u opsegu od 5 MHz do 18 GHz EN 55016-1-5:2015/A1:2017 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20
MEST EN ISO 21535:2011/A1:2018
Neaktivni hirurški implantati - Zamjenljivi zglobni implantati – Specifični zahtjevi za zamjenljive implantate zgloba kuka EN ISO 21535:2009/A1:2016 (ISO 21535:2007/Amd 1:2016, IDT) Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for hip-joint replacement implants - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40 2007/47/EC, 93/42/EEC
MEST EN 16844:2018
Estetske medicinske usluge - Nehirurški medicinski postupci EN 16844:2017+A1:2018 Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.020.10, 03.080.99
MEST EN ISO 11137-3:2018
Sterilizacija sredstava za zdravstvenu zaštitu - Zračenje - Dio 3: Vodiči za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu aspekata dozimetrije EN ISO 11137-3:2017 (ISO 11137-3:2017, IDT) Sterilization of health care products - Radiation - Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.01
MEST EN ISO 22112:2018
Stomatologija - Vještački zubi za zubne proteze EN ISO 22112:2017 (ISO 22112:2017, IDT) Dentistry - Artificial teeth for dental prostheses IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 19490:2018
Stomatologija - Instrument za podizanje membrane sinusa EN ISO 19490:2017 (ISO 19490:2017, IDT) Dentistry - Sinus membrane elevator IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.25 93/42/EEC
MEST HD 60364-1:2011/A11:2018
Niskonaponske električne instalacije - Dio 1: Fundamentalni principi, ocjena opštih karakteristika, definicije HD 60364-1:2008/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST EN 62979:2018
Fotonaponski modul - Bajpas dioda - Termički ispusni test EN 62979:2017 (IEC 62979:2017, IDT) Photovoltaic module - Bypass diode - Thermal runaway test IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 1914:2018
Plovila unutrašnje plovidbe - Radni čamci, brodski čamci i čamci za spašavanje EN 1914:2016 Inland navigation vessels - Work boats, ship’s boats and lifeboats IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.060, 47.080
MEST EN 16840:2018
Plovila unutrašnje plovidbe – Električni priključak sa kopna, trofazne struje od 400 V, 50 Hz i najmanje 250 A EN 16840:2017 Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three-phase current 400 V, 50 Hz, at least 250 A IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 29.120.30, 47.020.60, 47.060, 93.140
MEST HD 60364-4-41:2018
Niskonaponske električne instalacije - Dio 4-41: Bezbjednosna zaštita - Zaštita od električnog udara HD 60364-4-41:2017 (IEC 60364-4-41:2005, IDT) Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 13.260, 91.140.50
MEST HD 60364-4-41:2018/A11:2018
Niskonaponske električne instalacije - Dio 4-41: Bezbjednosna zaštita - Zaštita od električnog udara HD 60364-4-41:2017/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 13.260, 91.140.50
MEST HD 60364-4-46:2017/A11:2018
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-46: Zaštita radi ostvarivanja bezbjednosti – Izolacija i preusmjeravanje HD 60364-4-46:2016/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 4-46: Protection for safety - Isolation and switching IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.120.50, 91.140.50
MEST EN 55016-2-1:2014/A1:2018
Specifikacija aparata i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Dio 2-1: Metode mjerenja smetnji i imunosti - Mjerenja vođenih smetnji EN 55016-2-1:2014/A1:2017 (CISPR 16-2-1:2014/A1:2017, IDT) Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN ISO 15223-1:2018
Medicinska sredstva - Simboli koji se koriste za označavanje pakovanja medicinskih sredstava, označavanje i informacije koje treba dostaviti - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 15223-1:2016 (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03, IDT) Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.01, 01.080.20 93/42/EEC, 90/385/EEC, 98/79/EC
MEST EN 12697-13:2018
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 13: Mjerenje temperature EN 12697-13:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 13: Temperature measurement IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 16579:2018
Oprema za igrališta - Prenosni i fiksni golovi sa mrežom - Funkcionalni i bezbjednosni zahtjevi, metode ispitivanja EN 16579:2018 Playing field equipment - Portable and permanent socketed goals - Functional, safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40
MEST EN ISO 11607-1:2018
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva - Dio 1: Zahtjevi za materijale, sisteme sterilnih barijera i sisteme pakovanja EN ISO 11607-1:2017 (ISO 11607-1:2006, including Amd 1:2014, IDT) Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30 93/42/EEC, 2007/47/EC, 90/385/EEC
MEST EN ISO 11607-2:2018
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva - Dio 2: Zahtjevi za validaciju procesa oblikovanja, zatvaranja i sklapanja EN ISO 11607-2:2017 (ISO 11607-2:2006, including Amd 1:2014, IDT) Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30 93/42/EEC
MEST EN ISO 80601-2-56:2018
Medicinska električna oprema - Dio 2-56: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i glavne performanse kliničkih termometara za mjerenje tjelesne temparature EN ISO 80601-2-56:2017 (ISO 80601-2-56:2017, IDT) Medical electrical equipment - Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.55 93/42/EEC
MEST EN 12697-10:2018
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 10: Zbijenost EN 12697-10:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 10: Compactability IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 12697-23:2018
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 23: Određivanje indirektne čvrstoće na zatezanje bitumenskih uzoraka EN 12697-23:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 16883:2018
Očuvanje kulturne baštine - Uputstva za poboljšanje energetskih performansi istorijskih zgrada EN 16883:2017 Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of historic buildings IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.195, 91.120.10
MEST EN 16682:2018
Očuvanje kulturne baštine - Metode za mjerenje sadržaja vlage ili sadržaja vode u materijalima koji sačinjavaju nepokretnu kulturnu baštinu EN 16682:2017 Conservation of cultural heritage - Methods of measurement of moisture content, or water content, in materials constituting immovable cultural heritage IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.195
MEST EN 16853:2018
Očuvanje kulturne baštine - Proces konzervacije – Donošenje odluka, planiranje i primjena EN 16853:2017 Conservation of cultural heritage - Conservation process - Decision making, planning and implementation IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.195
MEST EN 61215-1-2:2018
Zemaljski fotonaponski (PV) moduli - Kvalifikacija dizajna i odobrenje tipa - Dio 1-2: Posebni zahtjevi za ispitivanje fotonaponskih (PV) modula zasnovanih na tankom filmu Cadmium Telluride (CdTe) EN 61215-1-2:2017 (IEC 61215-1-2:2016, IDT) Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 16873:2018
Očuvanje kulturne baštine - Uputstva za održavanje drveta natopljenog vodom na kopnenim arheološkim lokalitetima EN 16873:2016 Conservation of cultural heritage - Guidelines for the management of waterlogged wood on archaeological terrestrial sites IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.195, 79.040
MEST CEN/TR 16598:2018
Skup obrazloženja za EN 1176 - Zahtjevi CEN/TR 16598:2014 Collection of rationales for EN 1176 - Requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.40
MEST EN 61215-1-3:2018
Kopneni fotonaponski moduli (PV) – Ocjena dizajna i odobravanje tipa – Dio 1-3: Posebni zahtjevi za ispitivanje amorfnih silicijumskih i mikrokristalnih silicijumskih fotonaponskih modula (PV) EN 61215-1-3:2017 (IEC 61215-1-3:2016, IDT) Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST CEN/TR 16396:2018
Oprema za igrališta za djecu - Odgovori na zahtjeve za tumačenje standarda EN 1176:2008 i njegovih djelova CEN/TR 16396:2012 Playground equipment for children - Replies to requests for interpretation of EN 1176:2008 and its parts IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.40
MEST EN 12572-1:2018
Vještačke konstrukcije za penjanje - Dio 1: Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za ACS sa zaštitnim tačkama EN 12572-1:2017 Artificial climbing structures - Part 1: Safety requirements and test methods for ACS with protection points IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.10
MEST EN 12572-2:2018
Vještačke konstrukcije za penjanje - Dio 2: Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja zidova za penjanje EN 12572-2:2017 Artificial climbing structures - Part 2: Safety requirements and test methods for bouldering walls IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.10
MEST EN ISO 8936:2018
Nadstrešnice za vozila za odmor i stanovanje - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 8936:2017 (ISO 8936:2017, IDT) Awnings for leisure accommodation vehicles - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.30, 43.100
MEST EN 12572-3:2018
Vještačke stijene za penjanje - Dio 3: Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za držače za penjanje EN 12572-3:2017 Artificial climbing structures - Part 3: Safety requirements and test methods for climbing holds IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.10
MEST EN ISO 20957-4:2018
Stacionarne sprave za vježbanje – Dio 4: Klupe za vježbanje radi povećanja snage, dodatni specifični zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN ISO 20957-4:2016 (ISO 20957-4:2016, IDT) Stationary training equipment - Part 4: Strength training benches, additional specific safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.30 2001/95/EC
MEST EN ISO 20957-5:2018
Stacionarne sprave za vježbanje - Dio 5: Stacionarni bicikli za vježbanje i sprave sa polugom za vježbanje gornjeg dijela tijela, dodatni specifični zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN ISO 20957-5:2016 (ISO 20957-4:2016, IDT) Stationary training equipment - Part 4: Strength training benches, additional specific safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.30 2001/95/EC
MEST EN 16716:2018
Planinarska oprema - Sistemi vazdušnih jastuka - Zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 16716:2017 Mountaineering equipment - Avalanche airbag systems - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.20, 13.340.99, 97.220.40 89/686/EEC (2016/425)
MEST EN 16899:2018
Oprema za sport i rekreaciju – Parkur oprema – Zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 16899:2016 Sports and recreational equipment -Parkour equipment - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.10
MEST EN ISO 20957-9:2018
Stacionarne sprave za vježbanje – Dio 9: Eliptične sprave za vježbanje, dodatni specifični zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN ISO 20957-9:2016 (ISO 20957-9:2016, IDT) Stationary training equipment - Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.30 2001/95/EC
MEST EN ISO 20957-8:2018
Stacionarne sprave za vježbanje – Dio 8: Steperi i simulatori penjanja - Dodatni specifični zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN ISO 20957-8:2017 (ISO 20957-8:2017, IDT) Stationary training equipment - Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers - Additional specific safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.30 2001/95/EC(GPSD)
MEST EN ISO 52016-1:2018
Energetske performanse zgrada - Potrebne energije za grijanje i hlađenje, unutrašnje temperature i osjetljiva i latentna toplotna opterećenja - Dio 1: Procedure obračuna EN ISO 52016-1:2017 (ISO 52016-1:2017, IDT) Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 1: Calculation procedures IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10
MEST EN ISO 23537-1:2018
Zahtjevi za vreće za spavanje - Dio 1: Zahtjevi za toplotu i dimenzije EN ISO 23537-1:2016 (ISO 23537-1:2016, IDT) Requirements for sleeping bags - Part 1: Thermal and dimensional requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.30
MEST CEN ISO/TR 52016-2:2018
Energetske performanse zgrada - Potrebne energije za grijanje i hlađenje, unutrašnje temperature i osjetljiva latentna toplotna opterećenja - Dio 2: Objašnjenje i opravdanost ISO 52016-1 i ISO 52017-1 CEN ISO/TR 52016-2:2017 (ISO/TR 52016-2:2017,IDT) Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 2: Explanation and justification of ISO 52016-1 and ISO 52017-1 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10
MEST EN ISO 7236:2018
Brodovi i pomorska tehnologija – Plovila unutrašnje plovidbe – Postolja za signalne jarbole koji se mogu demontirati za potiskivane sastave EN ISO 7236:2016 (ISO 7236:2014, IDT) Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Mounting attachments for demountable signal masts for push-tows IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.060
MEST EN ISO 23537-2:2018
Zahtjevi za vreće za spavanje – Dio 2: Svojstva tkanine i materijala EN ISO 23537-2:2016 (ISO 23537-2:2016,IDT) Requirements for sleeping bags - Part 2: Fabric and material properties IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.30
MEST EN 61724-1:2018
Performanse fotonaponskih sistema - Dio 1: Monitoring EN 61724-1:2017 (IEC 61724-1:2017, IDT) Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180
MEST EN ISO 18422:2018
Brodovi i pomorska tehnologija – Plovila unutrašnje plovidbe – Tabla sa uputstvom za spašavanje, reanimaciju i prvu pomoć davljenicima EN ISO 18422:2017 (ISO 18422:2014, IDT) Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Plate with instructions for rescue, resuscitation and first aid for drowning persons IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.060
MEST EN 13451-1:2018
Oprema za bazene - Dio 1: Opšti bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 13451-1:2011+A1:2016 Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.10
MEST EN ISO 25649-1:2018
Plutajući proizvodi za rekreaciju na/u vodi - Dio 1: Klasifikacija, materijali, opšti zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 25649-1:2017 (ISO 25649-1:2017) Floating leisure articles for use on and in the water - Part 1: Classification, materials, general requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 2001/95/EC
MEST EN ISO 25649-2:2018
Plutajući proizvodi za rekreaciju na/u vodi - Dio 2: Informacije za korisnike EN ISO 25649-2:2017 (ISO 25649-2:2017) Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer information IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40, 97.020 2001/95/EC
MEST EN ISO 25649-3:2018
Plutajući proizvodi za rekreaciju na/u vodi - Dio 3: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za opremu A klase EN ISO 25649-3:2017 (ISO 25649-3:2017, IDT) Floating leisure articles for use on and in the water - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for Class A devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 2001/95/EC
MEST EN ISO 25649-4:2018
Plutajući proizvodi za rekreaciju na/u vodi - Dio 4: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za opremu B klase EN ISO 25649-4:2017 (ISO 25649-4:2017, IDT) Floating leisure articles for use on and in the water - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for Class B devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 2001/95/EC
MEST EN ISO 25649-5:2018
Plutajući proizvodi za rekreaciju na/u vodi - Dio 5: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za opremu C klase EN ISO 25649-5:2017 (ISO 25649-5:2017, IDT) Floating leisure articles for use on and in the water - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for Class C devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 2001/95/EC
MEST EN ISO 25649-6:2018
Plutajući proizvodi za rekreaciju na/u vodi - Dio 6: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za opremu D klase EN ISO 25649-6:2017 (ISO 25649-6:2017, IDT) Floating leisure articles for use on and in the water - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for Class D devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 2001/95/EC
MEST EN ISO 25649-7:2018
Plutajući proizvodi za rekreaciju na/u vodi - Dio 7: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za opremu E klase EN ISO 25649-7:2017 (ISO 25649-7:2017, IDT) Floating leisure articles for use on and in the water - Part 7: Additional specific safety requirements and test methods for class E devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 2001/95/EC
MEST EN 16869:2018
Projektovanje/izgradnja osiguranih planinarskih staza (Via Ferratas) EN 16869:2017 Design/construction of Via Ferratas IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40
MEST EN 1176-1:2018
Oprema i površina za dječija igrališta - Dio 1: Opšti zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 1176-1:2017 Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.40
MEST EN 1176-2:2018
Oprema i površina za dječija igrališta - Dio 2: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za ljuljaške EN 1176-2:2017 Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.40
MEST EN 1176-3:2018
Oprema i površina za dječija igrališta - Dio 3: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za tobogane EN 1176-3:2017 Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.40
MEST EN 1176-4:2018
Oprema i površina za dječija igrališta - Dio 4: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za žičare EN 1176-4:2017 Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.40
MEST EN 1176-6:2018
Oprema i površina za dječija igrališta - Dio 6: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za klackalice EN 1176-6:2017 Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.40
MEST EN 565:2018
Planinarska oprema - Traka - Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 565:2017 Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC (2016/425)
MEST EN 1069-2:2018
Tobogani za vodu - Dio 2: Uputstva EN 1069-2:2017 Water slides - Part 2: Instructions IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40
MEST EN 1069-1:2018
Tobogani za vodu - Dio 1: Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 1069-1:2017 Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40
MEST EN 16865:2018
Plovila unutrašnje plovidbe - Spojevi i spojne cijevi za prenos vode za piće EN 16865:2016 Inland navigation vessels - Connections and assembled hoses for the transfer of potable water IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.060, 47.020.30
MEST EN ISO 6571:2010/A1:2018
Začini, zacinske mjesavine i bilje - Određivanje sadržaja isparljivog ulja (metoda destilacije vodenom parom) – Izmjena 1 EN ISO 6571:2009/A1:2017 (ISO 6571:2008/Amd 1:2017, IDT) Spices, condiments and herbs - Determination of volatile oil content (hydrodistillation method) - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.220.10
MEST EN ISO 19343:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Detekcija i kvantifikacija histamina u ribi i proizvodima od ribe - HPLC metoda EN ISO 19343:2017 (ISO 19343:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Detection and quantification of histamine in fish and fishery products - HPLC method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST EN ISO 21294:2018
Sjeme uljarica - Ručno ili automatsko diskontinualno uzorkovanje EN ISO 21294:2017 (ISO 21294:2017, IDT) Oilseeds - Manual or automatic discontinuous sampling IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.20
MEST EN ISO 9697:2018
Kvalitet vode - Ukupna beta aktivnost u slatkoj vodi - Metoda ispitivanja sa debeloslojnim izvorom EN ISO 9697:2017 (ISO 9697:2015, IDT) Water quality - Gross beta activity in non-saline water - Test method using thick source IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.60, 13.280
MEST EN 62920:2018
Fotonaponski sistemi za generisanje energije - EMC zahtjevi i metode ispitivanja opreme za pretvaranje energije EN 62920:2017 (IEC 62920:2017, IDT) Photovoltaic power generating systems - EMC requirements and test methods for power conversion equipment IDT proglašavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 62925:2018
Koncentratorski fotonaponski moduli (CPV) - Test toplinskog bicikla da bi se razlikovao od povećane izdržljivosti toplotnog zamora EN 62925:2017 (IEC 62925:2016, IDT) Concentrator photovoltaic (CPV) modules - Thermal cycling test to differentiate increased thermal fatigue durability IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 25663:2018
Kvalitet vode - Određivanje azota po Kjeldahlu - Metoda nakon mineralizacije sa selenom EN 25663:1993 (ISO 5663:1984, IDT) Water quality - Determination of Kjeldahl nitrogen - Method after mineralization with selenium IDT prevođenjem me ISME/TK 010 13.060.30
MEST EN 1899-1:2018
Kvalitet vode - Određivanje biohemijske potrošnje kiseonika posle n dana (BPKn) - Dio 1: Metoda razblaživanja i zasijavanja sa dodavanjem aliltiouree EN 1899-1:1998 (ISO 5815:1989, MOD) Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition MOD prevođenjem me ISME/TK 010 13.060.01
MEST EN 1899-2:2018
Kvalitet vode - Određivanje biohemijske potrošnje kiseonika posle n dana (BPKn) - Dio 2: Metoda za nerazblažene uzorke EN 1899-2:1998 (ISO 5815:1989, MOD) Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 2: Method for undiluted samples MOD prevođenjem me ISME/TK 010 13.060.01
MEST EN 50341-2-5:2018
Električne linije nadzemnih vodova iznad AC 1 kV - Dio 2-5: Nacionalni normativni aspekti (NNA) za DANSKU EN 50341-2-5:2017 Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – Part 2-5: National Normative Aspects (NNA) for DENMARK IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.240.20
MEST EN 62670-3:2018
Fotonaponski koncentratori (CPV) - Ispitivanje performansi - Dio 3: Mjerenja performansi i snaga EN 62670-3:2017 (IEC 62670-3:2017, IDT) Photovoltaic concentrators (CPV) - Performance testing - Part 3: Performance measurements and power rating IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 748:2018
Oprema za igrališta - Golovi za fudbal - Funkcionalni i bezbjednosni zahtjevi, metode ispitivanja EN 748:2013+A1:2018 Playing field equipment - Football goals - Functional and safety requirements, test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.30, 97.220.40
MEST EN 61000-4-11:2009/A1:2018
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-11: Ispitne i mjerne tehnike - Ispitivanje otpornosti na propade napona, kratke prekide i varijacije napona EN 61000-4-11:2004/A1:2017 (IEC 61000-4-11:2004/A1:2017, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN 61000-4-12:2018
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio: 4-12: Ispitne i mjerne tehnike - Ispitivanje otpornosti na oscilovanje talasa EN 61000-4-12:2017 (IEC 61000-4-12:2017, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN 61000-4-5:2016/A1:2018
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-5: Ispitne i mjerne tehnike - Ispitivanja otpornosti na prenapon EN 61000-4-5:2014/A1:2017 (IEC 61000-4-5:2014/A1:2017, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN 61000-4-39:2018
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-39: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Polje sa zračenjem u neposrednoj blizini - Ispitivanje imuniteta EN 61000-4-39:2017 (IEC 61000-4-39:2017, IDT) Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-39: Testing and measurement techniques - Radiated fields in close proximity - Immunity test IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20
MEST ISO/TS 13811:2018
Turizam i srodne usluge - Smjernice za razvoj specifikacija za smještajne kapacitete s obzirom na okolinu ISO/TS 13811:2015 Tourism and related services - Guidelines on developing environmental specifications for accommodation establishments IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 13.020.01, 03.200.01
MEST EN 60728-101:2018/Cor.1:2018
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge – Dio 101: Performanse sistema sa otpremnim putanjama opterećenim samo digitalnim kanalima EN 60728-101:2017/AC:2017 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 101: System performance of forward paths loaded with digital channels only IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.040.20, 33.160.0
MEST EN 13277-8:2018
Zaštitna oprema za borilačke vještine - Dio 8: Dodatni zahtjevi i metode ispitivanja za štitnike lica koji se koriste u karateu EN 13277-8:2017 Protective equipment for martial arts - Part 8: Additional requirements and test methods for karate face protectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 62433-3:2018
EMC IC modelovanje – Dio 3: Modeli integrisanih kola za simulaciju ponašanja EMI – Modelovanje smetnji usljed zračenja (ICEM-RE) EN 62433-3:2017 (IEC 62056-7-3:2017, IDT) EMC IC modelling - Part 3: Models of Integrated Circuits for EMI behavioural simulation - Radiated emissions modelling (ICEM-RE) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.200, 33.100.10
MEST EN ISO 20349-2:2018
Lična zaštitna oprema - Obuća koja štiti od rizika u livnicama i pri zavarivanju - Dio 2: Zahtjevi i metode ispitivanja za zaštitu od rizika pri zavarivanju i sličnim procesima EN ISO 20349-2:2017 (ISO 20349-2:2017, IDT) Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.50 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 13634:2018
Zaštitna obuća za vozače motocikla - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 13634:2017 Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.50 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 60838-2-3:2018
Razna grla za sijalice – Dio 2-3: Posebni zahtjevi – Grla za sijalice sa dva podnoška za sijalice sa nizom svijetlećih dioda EN 60838-2-3:2017 (IEC 60838-2-3:2016, IDT) Miscellaneous lampholders - Part 2-3: Particular requirements - Lampholders for double-capped linear LED lamps IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.10 2014/35/EU
MEST EN 60064:2018/A2:2018
Sijalice sa volframovim vlaknom koje se koriste za opšte osvjetljenje u domaćinstvu i slične namjene - Zahtjevi za performanse EN 60064:1995/A2:2003 (IEC 60064:1993/A2:2002, IDT) Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20
MEST EN IEC 60810:2018
Sijalice, izvori svjetlosti i paketi svijetlećih dioda za drumska vozila – Zahtjevi za performanse EN IEC 60810:2018 (IEC 60810:2017, IDT) Lamps, light sources and led packages for road vehicles - Performance requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99
MEST EN 14225-1:2018
Ronilačko odijelo - Dio 1: Mokra odijela - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 14225-1:2017 Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.40 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 60794-1-2:2018/Cor.1:2018
Kablovi optičkih vlakana - Dio 1-2: Generička specifikacija - Procedure za testiranje osnovnih optičkih kablova - Opšte smjernice EN 60794-1-2:2017/AC:2017 Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical cable test procedures - General guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10
MEST EN 14225-3:2018
Ronilačko odijelo - Dio 3: Odijela sa aktivnim sistemima za grijanje i hlađenje - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 14225-3:2017 Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suit systems and components - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.40 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 16473:2018
Šljemovi za vatrogasce - Šljemovi za tehničko spasavanje EN 16473:2014 Firefighters helmets - Helmets for technical rescue IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 60051-1:2018
Električni pokazni mjerni instrumenti sa neposrednim dejstvom i njihov pribor – Dio 1: Definicije i opšti zahtjevi zajednički za sve dijelove EN 60051-1:2017 (IEC 60051-1:2016, IDT) Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20 2014/35/EU
MEST EN 61347-2-13:2015/A1:2018
Predspojni uređaji za sijalice - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za elektronske predspojne uređaje za LED module, napajane jednosmjernom ili naizmjeničnom strujom EN 61347-2-13:2014/A1:2017 (IEC 61347-2-13:2014/A1:2016, IDT) Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99
MEST EN 62877-1:2016/Cor.1:2018
Elektrolit i voda za ventilisane olovne akumulatore - Dio 1 : Zahtjevi za elektrolit EN 62877-1:2016/AC:2017 (IEC 62877-1:2016/COR1:2017, IDT) Electrolyte and water for vented lead acid accumulators - Part 1: Requirements for electrolyte IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220.20
MEST EN 13911:2018
Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi i metode ispitivanja za vatrogasne potkape za vatrogasce EN 13911:2017 Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20 89/686/EEC
MEST EN 60064:2018
Sijalice sa volframovim vlaknom koje se koriste za opšte osvjetljenje u domaćinstvu i slične namjene - Zahtjevi za performanse EN 60064:1995 (IEC 60064:1993, IDT) Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20
MEST EN 62841-2-10:2018
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte – Bezbjednost – Dio 2-10: Posebni zahtjevi za ručne mješalice EN 62841-2-10:2017 (IEC 62841-2-10:2017, MOD) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-10: Particular requirements for hand-held mixers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20 2006/42/EC
MEST EN 61347-2-3:2012/A1:2018
Predspojni uređaji za sijalice - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za elektronske predspojne uređaje za fluorescentne sijalice, napajane jednosmjernom ili naizmjeničnom strujom EN 61347-2-3:2011/A1:2017 (IEC 61347-2-3:2011/A1:2016, IDT)) Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99 2014/35/EU
MEST EN 61800-5-1:2009/A1:2018
Pogonski sistemi sa podešavanjem brzine sa električnim napajanjem - Dio 5-1: Bezbjednosni zahtjevi - Električni, termički i energetski EN 61800-5-1:2007/A1:2017 (IEC 61800-5-1:2007/A1:2016, IDT) Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130 2014/35/EU
MEST EN 61215-2:2018/Cor.1:2018
Kopneni fotonaponski (PV) moduli – Ocjena dizajna i odobravanje tipa – Dio 2: Procedure ispitivanja EN 61215-2:2017/AC:2018 (IEC 61215-2:2016/COR1:2018, IDT) Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.160
MEST EN 14225-2:2018
Ronilačko odijelo - Dio 2: Suva odijela - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 14225-2:2017 Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.40 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 342:2018
Zaštitna odjeća - Jednodjelno odijelo i odjevni predmeti koji štite od hladnoće EN 342:2017 Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 2016/425
MEST EN 62612:2015/A1:2018
Sijalice sa svijetlećim diodama i sa ugrađenim predspojnim uređajem za opšte osvjetljenje sa naponom napajanja > 50 V – Zahtjevi za performanse EN 62612:2013/A1:2017 (IEC 62612:2013/A1:2015, IDT) Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.01
MEST EN 61400-12-1:2018
Vjetrogeneratori - Dio 12-1: Mjerenje performansi snage vjetrogeneratora koji proizvode električnu energiju EN 61400-12-1:2017 (IEC 61400-12-1:2017, IDT) Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurement of electricity producing wind turbines IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180
MEST EN 61400-25-1:2018
Vjetrogeneratori - Dio 25-1: Komunikacije za nadzor i upravljanje vjetroelektranama - Opšti opis načela i modela EN 61400-25-1:2017 (IEC 61400-25-1:2017, IDT) Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180
MEST EN 62944:2018
Audio, video i multimedijalni sistemi i oprema – Dostupnost digitalne televizije – Funkcionalne specifikacije EN 62944:2017 (IEC 62944:2016, IDT) Audio, video and multimedia systems and equipment - Digital television accessibility - Functional specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.180.99, 33.160.01, 35.240.95
MEST EN ISO 13843:2018
Kvalitet vode - Zahtjevi za uspostavljanje karakteristika performansi kvantitativnih mikrobiolških metoda EN ISO 13843:2017 (ISO 13843:2017, IDT) Water quality - Requirements for establishing performance characteristics of quantitative microbiological methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 07.100.20 98/83/EC
MEST ISO/TR 21102:2018
Avanturistički turizam - Vodiči - Stručno osoblje ISO/TR 21102:2013 Adventure tourism - Leaders - Personnel competence IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 03.200, 03.080.30
MEST HD 60364-7-708:2013/A11:2018
Električne instalacije niskog napona - Dio 7-708: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije - Auto-kampovi, kampovi i slične lokacije HD 60364-7-708:2009/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50, 97.200.30
MEST HD 60364-7-709:2013/A11:2018
Električne instalacije niskog napona - Dio 7-709: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije - Marine i slične lokacije HD 60364-7-709:2009/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Marinas and similar locations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.020, 91.140.50
MEST HD 60364-7-715:2013/A11:2018
Električne instalacije niskog napona - Dio 7-715: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije - Instalacija osvjetljenja malog napona HD 60364-7-715:2012/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 7-715: Requirements for special installations or locations - Extra-low-voltage lighting installations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.140.50, 91.140.50
MEST EN ISO 19020:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za imunoenzimsku detekciju enterotoksina stafilokoka u prehrambenim proizvodima EN ISO 19020:2017 (ISO 19020:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for the immunoenzymatic detection of staphylococcal enterotoxins in foodstuffs IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST EN 62788-1-6:2018
Postupci mjerenja za materijale koji se koriste u fotonaponskim modulima - Dio 1-6: Enkapsulansi - Metode ispitivanja za određivanje stepena očvršćavanja u etilen-vinil acetatu EN 62788-1-6:2017 (IEC 62788-1-6:2017, IDT) Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-6: Encapsulants - Test methods for determining the degree of cure in Ethylene-Vinyl Acetate IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 62805-1:2018
Metod mjerenja fotonaponskog (PV) stakla - Dio 1: Mjerenje ukupnog mraza i spektralne raspodjele mraza EN 62805-1:2017 (IEC 62805-1:2017, IDT) Method for measuring photovoltaic (PV) glass - Part 1: Measurement of total haze and spectral distribution of haze IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST HD 60364-7-718:2015/A11:2018
Električne instalacije niskog napona - Dio 7-718: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije — Javni objekti i radni prostori HD 60364-7-718:2013/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 7-718: Requirements for special installations or locations - Communal facilities and workplaces IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST HD 60364-7-729:2013/A11:2018
Električne instalacije niskog napona - Dio 7-729: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije - Prolazi za rad ili održavanje HD 60364-7-729:2009/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 7-729: Requirements for special installations or locations - Operating or maintenance gangways Project Number 65236 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST EN 61987-24-2:2018
Mjerenje i kontrola industrijskog procesa - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Dio 24-2: Lista svojstava (LOPs) dodataka ventila / aktuatora za elektronsku razmjenu podataka EN 61987-24-2:2017 (IEC 61987-24-2:2017, IDT) Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-2: List of properties (LOPs) of valve/actuator accessories for electronic data exchange IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.110, 25.040.40, 35.240.50
MEST EN 62321-4:2015/A1:2018
Određivanje izvjesnih supstanci u elektrotehničkim proizvodima - Dio 4: Živa u polimerima, metalima i elektronici od strane CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES i ICP-MS EN 62321-4:2014/A1:2017 (IEC 62321-4:2013/A1:2017, IDT) Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 4: Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.020, 43.040.10 2011/65/EU
MEST EN 62321-7-2:2018
Određivanje izvjesnih supstanci u elektrotehničkim proizvodima - Dio 7-2: Heksavalentni hrom - Određivanje heksavalentnog hroma (Cr (VI)) u polimerima i elektronici pomoću kolorimetrijske metode EN 62321-7-2:2017 (IEC 62321-7-2:2017, IDT) Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 7-2: Hexavalent chromium - Determination of hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers and electronics by the colorimetric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.020, 71.040.50
MEST EN 62321-8:2018
Određivanje određenih supstanci u elektrotehničkim proizvodima - Dio 8: Određivanje ftalata u polimerima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS), gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (Py/TD-GC-MS) korišćenjem piroliza/termalne disorpcije EN 62321-8:2017 (IEC 62321-8:2017, IDT) Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 8: Phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyzer/thermal desorption accessory (Py/TD-GC-MS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.020, 71.040.50
MEST EN 62717:2018
LED moduli za opšte osvjetljenje - Zahtjevi za performanse EN 62717:2017 (IEC 62717:2014, IDT) LED modules for general lighting - Performance requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99 1194/2012, 2009/125/EC, 2010/30/EU, 244/2009, 874/2012
MEST EN 62745:2018
Bezbjednost mašina - Zahtjevi za bezbjedne kontrolne sisteme mašina EN 62745:2017 (IEC 62745:2017, IDT) Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.110, 29.020, 35.100.01
MEST EN 62765-1:2018
Nuklearne elektrane - Instrumentacija i kontrola bitna za bezbjednost - Upravljanje starenjem senzora i predajnika - Dio 1: Predajnici pritiska EN 62765-1:2017 (IEC 62765-1:2015, IDT) Nuclear powers plants - Instrumentation and control important to safety - Management of ageing of sensors and transmitters - Part 1: Pressure transmitters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.120.20
MEST EN 62820-1-2:2018
Interkom sistem za izgradnju - Dio 1-2: Sistemski zahtjevi - Interkom sistemi za izgradnju koristeći internet protokol (IP) EN 62820-1-2:2017 (IEC 62820-1-2:2017, IDT) Building intercom system - Part 1-2: System requirements - Building intercom systems using the internet protocol (IP) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.320
MEST EN 62090:2018
Naljepnice paketa proizvoda za elektronske komponente koristeći bar kod i dvodimenzionalne simbologije EN 62090:2017 (IEC 62090:2017,IDT) Product package labels for electronic components using bar code and two- dimensional symbologies IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.320
MEST EN 62127-2:2013/A2:2018
Ultrazvuk - Hidrofoni - Dio 2: Kalibrisanje za ultrazvučna polja do 40 MHz EN 62127-2:2007/A2:2017 (IEC 62127-2:2007/A2:2017, IDT) Ultrasonics - Hydrophones - Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.50
MEST EN 62133-1:2018
Sekundarne ćelije i baterije koje sadrže alkalne ili druge ne-kisele elektrolite - Zahtjevi za bezbjednost prenosivih sekundarnih ćelija i za baterije napravljene od njih, za upotrebu u prenosnim aplikacijama - Dio 1: Sistemi nikla EN 62133-1:2017 (IEC 62133-1:2017, IDT) Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 1: Nickel systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220.30
MEST EN ISO 9097:2018
Mala plovila - Električni ventilatori EN ISO 9097:2017 (ISO 9097:1991, IDT) Small craft - Electric fans IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 8665:2018
Mala plovila - Dvosmjerni brodski motori sa unutrašnjim sagorijevanjem - Mjerenje snage i deklarisanje EN ISO 8665:2017 (ISO 8665:2006, IDT) Small craft - Marine propulsion reciprocating internal combustion engines - Power measurements and declarations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN 62561-1:2018
Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) - Dio 1: Zahtjevi za komponente za spajanje EN 62561-1:2017 (IEC 62561-1:2017, IDT) Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020, 91.120.40
MEST EN 62561-4:2018
Komponente sistema gromobranske zaštite (LPSC) - Dio 4: Zahtjevi za pričvršćivanje provodnika EN 62561-4:2017 (IEC 62561-4:2017, IDT) Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020, 91.120.40
MEST EN 62561-5:2018
Komponente sistema gromobranske zaštite (LPSC) - Dio 5: Zahtjevi za kućišta za ispitivanje elektroda i zaptivke uzemljenja EN 62561-5:2017 (IEC 62561-5:2017, IDT) Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020, 91.120.40
MEST EN 62943:2018
Vidljivi svjetlosni sistem za multimedijalne aplikacije EN 62943:2017 (IEC 62943:2017, IDT) Visible light beacon system for multimedia applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.60, 35.100.10
MEST CLC/TR 50669:2018
Rezultati ispitivanja elektromagnetnih smetnji u frekvencijskom opsegu ispod 150 kHz CLC/TR 50669:2017 Investigation Results on Electromagnetic Interference in the Frequency Range below 150 kHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.100.10 2014/30/EU
MEST HD 60364-5-53:2016/A11:2018
Električne instalacije u zgradama - Dio 5-53: Izbor i postavljanje električne opreme - Rasklopne aparature HD 60364-5-53:2015/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.50, 91.140.50
MEST EN 10222-1:2018
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 1: Opšti zahtjevi za slobodno kovane otkovke EN 10222-1:2017 Steel forgings for pressure purposes - Part 1: General requirements for open die forgings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.30, 77.140.85 2014/68/EU
MEST EN 10222-2:2018
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 2: Feritni i martenzitni čelici sa specificiranim svojstvima pri povišenim temperaturama EN 10222-2:2017 Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.30, 77.140.85 2014/68/EU
MEST EN 10222-3:2018
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 3: Čelici legirani niklom sa utvrđenim svojstvima na sniženim temperaturama EN 10222-3:2017 Steel forgings for pressure purposes - Part 3: Nickel steels with specified low temperature properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.30, 77.140.85 2014/68/EU
MEST EN 10222-4:2018
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 4: Zavarivi sitnozrni čelici sa visokom zateznom čvrstoćom EN 10222-4:2017 Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.30, 77.140.85 2014/68/EU
MEST EN 10222-5:2018
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 5: Martenzitni, austenitni i austenitno-feritni nerđajući čelici EN 10222-5:2017 Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.30, 77.140.85 2014/68/EU
MEST EN IEC 62919:2018
Upravljanje sadržajem - Praćenje i upravljanje ličnim digitalnim sadržajem EN IEC 62919:2018 (IEC 62919:2017, IDT) Content management - Monitoring and management of personal digital content IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.040.99, 35.100.01
MEST EN IEC 62909-1:2018
Dvosmjerni pretvarači energije povezani sa mrežom - Dio 1: Opšti zahtjevi EN IEC 62909-1:2018 (IEC 62909-1:2017, IDT) Bi-directional grid-connected power converters - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.200
MEST EN 10305-4:2018
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 4: Bešavne hladno vučene cijevi za hidraulične i pneumatske sisteme EN 10305-4:2016 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 4: Seamless cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.75 2014/68/EU
MEST EN 62927:2018
VSC ventili za statični sinhroni kompenzator (STATCOM) - Električno ispitivanje EN 62927:2017 (IEC 62927:2017, IDT) Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical Testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.200, 29.240.99
MEST EN 10305-6:2018
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 6: Zavarene hladno vučene cijevi za hidraulične i pneumatske sisteme EN 10305-6:2016 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 6: Welded cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.75 2014/68/EU
MEST EN IEC 62828-1:2018
Referentni uslovi i postupci za ispitivanje predajnika za industrijska i procesna mjerenja - Dio 1: Opšte procedure za sve vrste predajnika EN IEC 62828-1:2018 (IEC 62828-1:2017, IDT) Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.020, 25.040.40
MEST EN 61800-9-1:2018
Sistemi električnog pogona podesivih brzina - Dio 9-1: Ekodizajn za sisteme pogonskih pogona, startere motora, energetsku elektroniku i njihove pogonske aplikacije - Opšti zahtjevi za postavljanje standarda energetske efikasnosti za pogonsku opremu koristeći prošireni proizvodni pristup (EPA) i poluanalitički model (SAM) EN 61800-9-1:2017 (IEC 61800-9-1:2017, IDT) Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and semi analytic model (SAM) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.01, 29.160.30, 29.200
MEST EN 61800-9-2:2018
Sistemi električnog pogona podesivih brzina - Dio 9-2: Ekodizajn za pogonske sisteme, startere motora, energetsku elektroniku i njihove pogonske primjene - Indikatori energetske efikasnosti za pogonske sisteme pogona i startere motora EN 61800-9-2:2017 (IEC 61800-9-2:2017, IDT) Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-2: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.01, 29.160.30, 29.200 2009/125/EC, 640/2009
MEST EN 61851-21-1:2018
Sistemi za punjenje električnog vozila preko provodnika – Dio 21-1: Zahtjevi za EMC za sisteme za punjenje električnih vozila, u vozilu, kada postoji provodna veza sa naizmjeničnim/jednosmjernim napajanjem EN 61851-21-1:2017 (IEC 61851-21-1:2017, IDT) Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 43.120
MEST EN 61857-31:2018
Sistemi za električnu izolaciju - Procedure za termičku procjenu - Dio 31: Primjene sa projektovanim vijećem od 5 000 h ili manje EN 61857-31:2017 (IEC 61857-31:2017, IDT) Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 31: Applications with a designed life of 5 000 h or less IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.080.30
MEST EN ISO 8847:2018
Mala plovila - Kormilarski uređaj - Sistemi kablova i remenica EN ISO 8847:2017 (ISO 8847:2004, IDT) Small craft - Steering gear - Cable and pulley systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 10088:2018
Mala plovila - Trajno ugrađeni sistemi za gorivo EN ISO 10088:2017 (ISO 10088:2013, IDT) Small craft - Permanently installed fuel systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN 50562:2018
Željezničke aplikacije - Fiksne instalacije - Proces, zaštitne mjere i demonstracija bezbjednosti za električne sisteme vuče EN 50562:2018 Railway applications - Fixed installations - Process, protective measures and demonstration of safety for electric traction systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.280 2008/57/EC
MEST EN ISO 15005:2018
Drumska vozila - Ergonomski aspekti transportnih i upravljačkih sistema - Principi upravljanja dijalozima i postupci obezbjeđivanja usklađenosti EN ISO 15005:2017 (ISO 15005:2017, IDT) Road vehicles - Ergonomic aspects of transportation and control systems - Dialogue management principles and compliance procedures IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 13.180, 43.040.15
MEST CEN ISO/TS 17574:2018
Elektronski sistem za naplatu - Smjernice za izradu profila zaštite CEN ISO/TS 17574:2017 (ISO/TS 17574:2017, IDT) Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
MEST CEN/TS 16986:2017/Cor.1:2018
Elektronski sistem za naplatu - Interoperabilni aplikacioni profili za razmjenu informacija između pružanja usluge i naplate putarine CEN/TS 16986:2016/AC:2017 Electronic Fee Collection - Interoperable application profiles for information exchange between Service Provision and Toll Charging IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
MEST CEN ISO/TS 19844:2018
Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih proizvoda - Smjernice za primjenu elemenata podataka i struktura za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu regularnih informacija o supstancama CEN ISO/TS 19844:2017 (ISO/TS 19844:2016, IDT) Health informatics - Identification of medicinal products - Implementation guidelines for data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 10133:2018
Mala plovila - Električni sistemi - Pretjerano mali napon jednosmjerne struje za instalacije EN ISO 10133:2017 (ISO 10133:2012, IDT) Small craft - Electrical systems - Extra-low-voltage d.c. installations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 10592:2018
Mala plovila - Hidraulični kormilarski sistemi EN ISO 10592:2017 (ISO 10592:1994, IDT) Small craft - Hydraulic steering systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 21549-7:2018
Zdravstvena informatika - Podaci na zdravstvenoj kartici pacijenta - Dio 7: Podaci o ljekovima EN ISO 21549-7:2016 (ISO 21549-7:2016, IDT) Health informatics - Patient healthcard data - Part 7: Medication data (ISO 21549-7:2016) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 11073-00103:2018
Zdravstvena informatika - Lična komunikacija uređaja za zdravlje - Dio 00103: Pregled EN ISO 11073-00103:2017 (ISO/IEEE 11073-00103:2015, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 00103: Overview IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.55, 35.240.80
MEST EN ISO 11073-10441:2018
Zdravstvena informatika - Komunikacija ličnih uređaja za zdravlje - Dio 10441: Specijalizacija uređaja - Kardiovaskularna spremnost i monitor aktivnosti EN ISO 11073-10441:2017 (ISO/IEEE 11073-10441:2015, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10441: Device specialization - Cardiovascular fitness and activity monitor IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.55, 35.240.80
MEST EN 12392:2018
Aluminijum i legure aluminijuma – Proizvodi plastične prerade i liveni proizvodi - Posebni zahtjevi za proizvode namijenjene za proizvodnju opreme pod pritiskom EN 12392:2016 Aluminium and aluminium alloys - Wrought products and cast products - Special requirements for products intended for the production of pressure equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10 2014/68/EU
MEST EN IEC 60793-1-45:2018
Optička vlakna - Dio 1-45: Metode mjerenja i procedure ispitivanja - Prečnik polja moda EN IEC 60793-1-45:2018 (IEC 60793-1-45:2017, IDT) Optical fibres - Part 1-45: Measurement methods and test procedures - Mode field diameter IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10
MEST EN ISO 11105:2018
Mala plovila - Ventilacija prostora za smještaj benzinskih motora i/ili rezervoara benzina EN ISO 11105:2017 (ISO 11105:1997, IDT) Small craft - Ventilation of petrol engine and/or petrol tank compartments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 11073-10442:2018
Informatika u zdravstvu – Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Dio 10442: Specijalizovani aparati (ili uređaji) - Fitnes oprema za jačanje snage EN ISO 11073-10442:2017 (SO/IEEE 11073-10442:2015, Corrected version 2017-11-01) Health informatics - Personal health device communication - Part 10442: Device specialization - Strength fitness equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 25237:2018
Zdravstvena informatika - Pseudonimizacija EN ISO 25237:2017 (ISO 25237:2017, IDT) Health informatics - Pseudonymization IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 15584:2018
Mala plovila - Ugradni benzinski motori - Komponente sistema goriva i elektrouređaja EN ISO 15584:2017 (ISO 15584:2001, IDT) Small craft - Inboard petrol engines - Engine-mounted fuel and electrical components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 8846:2018
Mala plovila - Električni uređaji - Zaštita od zapaljenja okolnih gasova EN ISO 8846:2017 (ISO 8846:1990, IDT) Small craft - Electrical devices - Protection against ignition of surrounding flammable gases IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 8848:2018
Mala plovila - Sistemi automatskog kormilarenja EN ISO 8848:2017 (ISO 8848:1990, IDT) Small craft - Remote steering systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 9696:2018
Kvalitet vode – Ukupna alfa aktivnost – Metoda ispitivanja sa debeloslojnim izvorom EN ISO 9696:2017 (ISO 9696:2017, IDT) Water quality - Gross alpha activity - Test method using thick source IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.60
MEST EN ISO 10239:2018
Mala plovila - Sistemi tečnog naftnog gasa (LPG) EN ISO 10239:2017 (ISO 10239:2014, IDT) Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 13929:2018
Mala plovila - Kormilarski uređaj - Sistemi sa zupčastim prenosom EN ISO 13929:2017 (ISO 13929:2001, IDT) Small craft - Steering gear - Geared link systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN 62052-11:2008/A1:2018
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Opšti zahtjevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Dio 11: Oprema za mjerenje EN 62052-11:2003/A1:2017 (IEC 62052-11:2003/A1:2016, IDT) Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20
MEST EN 62053-24:2016/A1:2018
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenične struja) - Posebni zahtjevi - Dio 24: Statička brojila za osnovnu komponentu reaktivne energije (klase 0,5 S, 1 S i 1) EN 62053-24:2015/A1:2017 (IEC 62053-24:2014/A1:2016, IDT) Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.20, 91.140.50 2014/30/EU
MEST EN ISO 12217-1:2018
Mala plovila - Ocjena i kategorizacija stabilnosti i plovnosti - Dio 1: Mala plovila bez jedara dužine trupa 6 m ili veće EN ISO 12217-1:2017 (ISO 12217-1:2015, IDT) Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 12217-2:2018
Mala plovila - Ocjena i kategorizacija stabilnosti i plovnosti - Dio 2: Jedrilice dužine trupa 6 m ili veće EN ISO 12217-2:2017 (ISO 12217-2:2015, IDT) Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 2: Sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 12217-3:2018
Mala plovila - Ocjena i kategorizacija stabilnosti i plovnosti - Dio 3: Čamci dužine trupa manje od 6 m EN ISO 12217-3:2017 (ISO 12217-3:2015, IDT) Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 3: Boats of hull length less than 6 m IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN 61753-121-2:2018
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse - Dio 121-2: Jednostruki i dupleksni kablovi sa jednomodnim vlaknima i cilindričnim konektorima za kategoriju C - Kontrolisano okruženje EN 61753-121-2:2017 (IEC 61753-121-2:2017, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 121-2: Simplex and duplex cords with single-mode fibre and cylindrical ferrule connectors for category C - Controlled environment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 62108:2018
Moduli i sklopovi fotonaponskog koncentratora (CPV) - Ocjena dizajna i odobravanje tipa EN 62108:2016 (IEC 62108:2016, IDT) Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design qualification and type approval IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 62788-1-5:2018
Postupci mjerenja za materijale koji se koriste u fotonaponskim modulima - Dio 1-5: Enkapsulansi - Mjerenje promjene u linearnim dimenzijama materijala za enkapsulaciju lima usled primjenjenih termičkih uslova EN 62788-1-5:2016 (IEC 62788-1-5:2016, IDT) Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-5: Encapsulants - Measurement of change in linear dimensions of sheet encapsulation material resulting from applied thermal conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN IEC 61076-2-111:2018
Konektori za električnu i elektroničku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 2-111: Kružni konektori - Detaljne specifikacije za konektore za napajanje sa M12 zavrtnjima EN IEC 61076-2-111:2018 (IEC 61076-2-111:2017, IDT) Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 2-111: Circular connectors - Detail specification for power connectors with M12 screw-locking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220
MEST EN IEC 61190-1-3:2018
Materijali za pričvršćenje za elektronski sklop - Dio 1-3: Zahtjevi za elektronske kategorije legura za lemljenje i čvrste lemove sa fluksom i bez fluksa za primjene u elektronskim lemljenjima EN IEC 61190-1-3:2018 (IEC 61190-1-3:2017, IDT) Attachment materials for electronic assembly - Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solder for electronic soldering applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.190
MEST EN 62359:2013/A1:2018
Ultrazvuk - Opis karakteristika polja - Metode ispitivanja za određivanje termičkih i mehaničkih pokazatelja koji se odnose na ultrazvučna polja za dijagnostiku u medicini EN 62359:2011/A1:2018 (IEC 62359:2010/A1:2017, IDT) Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.50
MEST EN IEC 60370:2018
Postupak ispitivanja termičke izdržljivosti izolacionih smola i lakova za impregnaciju - Metode električne razgradnje EN IEC 60370:2018 (IEC 60370:2017, IDT) Test procedure for thermal endurance of insulating resins and varnishes for impregnation purposes - Electric breakdown methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01
MEST EN 15181:2018
Metode za mjerenje potrošnje energije gasnih peći EN 15181:2017 Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.040.20 2009/125/EC, 65/2014, 66/2014
MEST EN IEC 60728-3:2018
Kablovske mreže za televizijske signale, zvučne signale i usluge uzajamnog djelovanja - Dio 3: Aktivna širokopojasna oprema za mreže koaksijalnih kablova (TA 5) EN IEC 60728-3:2018 (IEC 60728-3:2017, IDT) Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks (TA 5) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.40, 33.170
MEST EN IEC 60749-12:2018
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 12: Vibracije, promjenljiva vrijednost frekvencije EN IEC 60749-12:2018 (IEC 60749-12:2017, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 12: Vibration, variable frequency IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.01
MEST EN IEC 60793-1-47:2018
Optička vlakna - Dio 1-47: Metode mjerenja i postupci ispitivanja - Gubici makrosavijanja EN IEC 60793-1-47:2018 (IEC 60793-1-47:2017, IDT) Optical fibres - Part 1-47: Measurement methods and test procedures - Macrobending loss IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10
MEST EN 62282-4-102:2018
Tehnologije gorivih ćelija - Dio 4-102: Energetski sistemi gorivih ćelija za vozila za unutrašnji transport - Metode ispitivanja performansi EN 62282-4-102:2017 (IEC 62282-4-102:2017, IDT) Fuel cell technologies - Part 4-102: Fuel cell power systems for industrial electric trucks - Performance test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.070
MEST EN 62287-1:2018
Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Brodski uređaji klase B za sistem automatske identifikacije (AIS) - Dio 1: Tehnika višestrukog pristupa vremenskom raspodjelom sa detekcijom nosioca (CSTDMA) EN 62287-1:2017 (IEC 62287-1:2017, IDT) Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.020.70
MEST EN 62287-2:2018
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi - Brodska oprema klase B za sistem automatske identifikacije (AIS) - Dio 2: Tehnike višestrukog pristupa sa samoorganizovanom vremenskom raspodjelom (SOTDMA) EN 62287-2:2017 (IEC 62287-2:2017, IDT) Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 2: Self-organising time division multiple access (SOTDMA) techniques IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.020.70
MEST EN 62927:2018/Cor:2018
VSC ventili za statični sinhroni kompenzator (STATCOM) - Električno ispitivanje EN 62927:2017/AC:2018 (IEC 62927:2017/COR1:2017, IDT) Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical Testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.200, 29.240.99
MEST EN 62841-2-1:2018
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte Bezbjednost - Dio 2-1: Posebni zahtjevi za ručne bušilice i udarne bušilice EN 62841-2-1:2018 (IEC 62841-2-1:2017, IDT) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1: Particular requirements for hand-held drills and impact drills IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20 2006/42/EC
MEST EN 61000-6-5:2017/Cor.1:2018
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-5: Generički standardi - Imunost za uređaje koji se koriste u okolini energetskih postrojenja i podstanica EN 61000-6-5:2015/AC:2018 (IEC 61000-6-5:2015/COR1:2017, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN 60674-2:2018
Specifikacija za plastične folije za električne namjene – Dio 2: Metode ispitivanja EN 60674-2:2017 (IEC 60674-2:2016, IDT) Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.99, 29.035.20
MEST EN 60674-2:2018/Cor.1:2018
Specifikacija za plastične folije za električne namjene – Dio 2: Metode ispitivanja EN 60674-2:2017/AC:2018 (IEC 60674-2:2016/COR1:2017, IDT) Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.99, 29.035.20
MEST EN 50636-2-107:2015/A1:2018
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Dio 2-107: Posebni zahtjevi za električne akumulatorske robot-kosilice EN 50636-2-107:2015/A1:2018 Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.060.70 2006/42/EC
MEST EN 62680-1-3:2018
Interfejsi univerzalne serijske magistrale za podatke i napajanje – Dio 1-3: CTM kablovi USB tipa i specifikacije konektora EN 62680-1-3:2017 (IEC 62680-1-3:2017, IDT) Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.20, 33.120.30, 35.200
MEST EN 62501:2015/A2:2018
Poluprovodnički ventili naponskih pretvarača (VSC) za visokonaponski prenos jednosmjernom strujom (HVDC) - Električno ispitivanje EN 62501:2009/A2:2017 (IEC 62501:2009/A2:2017, IDT) Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.200, 29.240
MEST EN 62453-301:2015/A1:2018
Specifikacija interfejsa FDT-a - Dio 301: Integracija komunikacionog profila - IEC 61784 CPF 1 EN 62453-301:2009/A1:2017 (IEC 62453-301:2009/A1:2016, IDT) Field device tool (FDT) interface specification - Part 301: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05, 35.110
MEST EN 60947-5-1:2018
Niskonaponske rasklopne aparature - Dio 5-1: Aparati za upravljačka kola i prekidački elementi - Elektromehanički aparati za upravljačka strujna kola EN 60947-5-1:2017 (IEC 60947-5-1:2016, IDT) Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.40, 29.130.20 2014/30/EU, 2014/35/EU
MEST EN 62841-2-17:2018
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za ručne rutere EN 62841-2-17:2017 (IEC 62841-2-17:2017, MOD) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-17: Particular requirements for hand-held routers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20
MEST EN 62841-3-4:2017/A11:2018
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost - Dio 3-4: Posebni zahtjevi za prenosne stone brusilice EN 62841-3-4:2016/A11:2017 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20 2006/42/EC
MEST EN 62841-3-10:2016/A11:2018
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost — Dio 3-10: Posebni zahtjevi za transportne mašine za rezanje EN 62841-3-10:2015/A11:2017 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20 2006/42/EC
MEST EN 62841-3-13:2018
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte – Bezbjednost – Dio 3-13: Posebni zahtjevi za prenosne bušilice EN 62841-3-13:2017(IEC 62841-3-13:2017, MOD) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-13: Particular requirements for transportable drills IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.120.40 2006/42/EC
MEST EN 62680-3-1:2018
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje – Dio 3-1: Specifikacija univerzalne serijske magistrale 3.1 EN 62680-3-1:2017 (IEC 62680-3-1:2017, ODT) Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 3-1: Universal Serial Bus 3.1 Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220, 35.200
MEST EN 61800-5-2:2018
Pogonski sistemi sa podešavanjem brzine sa električnim napajanjem - Dio 5-2: Funkcionalni EN 61800-5-2:2017 (IEC 61800-5-2:2016, IDT) Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.110, 29.200 2006/42/EC
MEST EN ISO 9004:2018
Menadžment kvalitetom - Kvalitet organizacije - Smjernice za postizanje održivog uspjeha EN ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018, IDT) Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.70, 03.120.10
MEST EN ISO 20349-1:2018
Lična zaštitna oprema - Obuća koja štiti od rizika u livnicama i pri zavarivanju - Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanja za zaštitu od rizika u livnicama EN ISO 20349-1:2017 (ISO 20349-1:2017, IDT) Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.50 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 61010-2-020:2018
Bezbjednosni zahtjevi za električnu opremu za mjerenje, kontrolu i laboratorijsku upotrebu - Dio 2-020: Posebni zahtjevi za laboratorijsku opremu za laboratorijske centrifuge EN 61010-2-020:2017 (IEC 61010-2-020:2016, IDT) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.080, 71.040.10 2014/35/EU
MEST EN 60728-101:2018
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge – Dio 101: Performanse sistema sa otpremnim putanjama opterećenim samo digitalnim kanalima EN 60728-101:2017 (IEC 60728-101:2016, IDT) Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 101: System performance of forward paths loaded with digital channels only IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.040.20, 33.160.01
MEST EN 62196-2:2018
Utikači, utičnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Prirodno punjenje električnih vozila - Dio 2: Zahtjevi za dimenzionu kompatibilnost i zamjenljivost za priključni pribor za naizmjeničnu struju sa pinom i kontaktnom čaurom EN 62196-2:2017 (IEC 62196-2, IDT) Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.30, 43.120 2014/35/EU
MEST EN 62281:2018
Bezbjednost primarnih i sekundarnih litijumskih ćelija i baterija u toku transporta EN 62281:2017 (IEC 62281:2016, IDT) Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220.10
MEST EN 60825-1:2015/Cor.1:2018
Bezbjednost laserskih proizvoda - Dio 1: Klasifikacija opreme i zahtjevi EN 60825-1:2014/AC:2017 Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.110, 31.260 2014/35/EU
MEST EN 62841-3-4:2017/Cor.1:2018
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost - Dio 3-4: Posebni zahtjevi za prenosne stone brusilice EN 62841-3-4:2016/AC:2017 (IEC 62841-3-4:2016/COR1:2016, IDT) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20
MEST EN 62841-3-6:2016/A11:2018
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost - Dio 3-6: Posebni zahtjevi za dijamantske bušilice sa sistemom tečnosti EN 62841-3-6:2014/A11:2017 Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20 2006/42/EC
MEST EN 62841-3-9:2016/A11:2018
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost - Dio 3-9: Posebni zahtjevi za prenosne ugaone testere EN 62841-3-9:2015/A11:2017 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20 2006/42/EC
MEST EN 62841-3-1:2017/A11:2018
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost - Dio 3-1: Posebni zahtjevi za prenosne stone testere (IEC 62841-3-1:2014, modifikovan) EN 62841-3-1:2014/A11:2017 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws (IEC 62841-3-1:2014, modified) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.140.20 2006/42/EC
MEST EN 62453-302:2018
Specifikacija interfejsa FDT-a — Dio 302: Integracija komunikacionog profila — IEC 61784 CPF 2 EN 62453-302:2017 (IEC 62453-302:2016, IDT) Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 2 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05, 35.110
MEST EN 62453-309:2018
Specifikacija interfejsa FDT-a — Dio 309: Integracija komunikacionog profila — IEC 61784 CPF 9 EN 62453-309:2017 (IEC 62453-309:2016, IDT) Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 9 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05, 35.110
MEST EN 60079-18:2016/A1:2018
Eksplozivne atmosfere - Dio 18: Zaštita opreme enkapsulacijom "m" EN 60079-18:2015/A1:2017 (IEC 60079-18:2014/A1:2017, IDT) Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m" IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.260.20 2008/68/EC, 2014/34/EU
MEST EN ISO 15012-4:2018
Zdravlje i bezbjednost u zavarivanju i srodnim postupcima - Oprema za uzimanje i odvajanje dima prilikom zavarivanja - Dio 4: Opšti zahtjevi EN ISO 15012-4:2016 (ISO 15012-4:2016, IDT) Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30 2006/42/EC
MEST EN ISO 16093:2018
Mašine alatke - Bezbjednost - Mašinske testere za hladni metal EN ISO 16093:2017 (ISO 16093:2017, IDT) Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.080.01 2006/42/EC
MEST EN 61784-3-8:2018
Industrijske komunikacione mreže – Profili – Dio 3-8: Industrijske sabirnice za funkcionalnu bezbjednost – Dodatne specifikacije za CPF 8 EN 61784-3-8:2017 (IEC 61784-3-8:2016, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 8 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05
MEST EN 61784-3-17:2018
Industrijske komunikacione mreže – Profili – Dio 3-17: Bezbjednost funkcionisanja industrijskih sabirnica – Dodatne specifikacije za CPF 17 EN 61784-3-17:2017 (IEC 61784-3-17:2016, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 17 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.01
MEST EN 61784-3-13:2018
Industrijske komunikacione mreže – Profili – Dio 3-13: Industrijske sabirnice za funkcionalnu bezbjednost – Dodatne specifikacije za CPF 13 EN 61784-3-13:2017 (IEC 61784-3-13:2016,IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 13 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.100.01, 45.060.01, 45.140 2014/30/EU
MEST EN 61391-1:2013/A1:2018
Ultrazvuk - Impulsni eho-skeneri - Dio 1: Postupci za kalibrisanje sistema za prostorna mjerenja i mjerenje odziva funkcije disperzije tačaka EN 61391-1:2006/A1:2017 (IEC 61391-1:2006/A1:2017, IDT) Ultrasonics - Pulse-echo scanners - Part 1: Techniques for calibrating spatial measurement systems and measurement of system point-spread function response IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.50
MEST EN 62838:2016/Cor.1:2018
LED sijalice za usluge opšteg osvjetljenja sa naponom koji ne prelazi 50 naizmjenične struje r.m.s. ili 120V dopuštenog talasanja - Bezbjednosne specifikacije EN 62838:2016/AC:2017 (IEC 62838:2015/COR1:2017, IDT) LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140 2014/35/EU
MEST EN 62817:2016/A1:2018
Fotonaponski sistemi - Kvalifikacija projektovanja solarnih pratilaca EN 62817:2015/A1:2017 (IEC 62817:2014/A1:2017, IDT) Photovoltaic systems - Design qualification of solar trackers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN ISO 9606-1:2018
Kvalifikacioni ispit zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Dio 1: Čelici EN ISO 9606-1:2017 (ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, IDT) Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.01 2014/29/EU, 2014/68/EU
MEST EN 62788-1-5:2018/Cor.1:2018
Postupci mjerenja za materijale koji se koriste u fotonaponskim modulima - Dio 1-5: Enkapsulansi - Mjerenje promjene u linearnim dimenzijama materijala za enkapsulaciju lima usled primjenjenih termičkih uslova EN 62788-1-5:2016/AC:2017 (IEC 62788-1-5:2016/COR1:2017, IDT) Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-5: Encapsulants - Measurement of change in linear dimensions of sheet encapsulation material resulting from applied thermal conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 62453-315:2016/A1:2018
Specifikacija interfejsa FDT-a - Dio 315: Integracija komunikacionog profila - IEC 61784 CPF 15 EN 62453-315:2009/A1:2017 (IEC 62453-315:2009/A1:2016, IDT) Field device tool (FDT) interface specification - Part 315: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 15 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05, 35.110
MEST EN 62453-303-2:2016/A1:2018
Specifikacija interfejsa FDT-a — Dio 303-2: Integracija komunikacionog profila — IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 i CP 3/6 EN 62453-303-2:2009/A1:2017 (IEC 62453-303-2:2009/A1:2016, IDT) Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-2: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP3/6 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05, 35.110
MEST EN 62439-2:2018
Industrijske komunikacione mreže - Mreže za automatizaciju visoke raspoloživosti - Dio 2: Protokol redundanse medijuma (MRP) EN 62439-2:2017 (IEC 62439-2:2016, IDT) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040, 35.040
MEST EN 60811-509:2013/A1:2018
Električni kablovi i kablovi sa optičkim vlaknom - Metode ispitivanja za nemetalne materijale - Dio 509: Mehanička ispitivanja - Ispitivanje otpornosti izolacije i plašta na pucanje EN 60811-509:2012/A1:2017 (IEC 60811-509:2012/A1:2017, IDT) Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01, 29.060.20
MEST EN 60811-511:2013/A1:2018
Električni kablovi i kablovi sa optičkim vlaknom - Metode ispitivanja za nemetalne materijale - Dio 511: Mehanička ispitivanja - Mjerenje indeksa protoka polietilenskih i polipropilenskih ispuna EN 60811-511:2012/A1:2017 ( IEC 60811-511:2012/A1:2017, IDT) Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene and polypropylene compounds IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01, 29.060.20
MEST EN 61851-21-1:2018/Cor.1:2018
Sistemi za punjenje električnog vozila preko provodnika – Dio 21-1: Zahtjevi za EMC za sisteme za punjenje električnih vozila, u vozilu, kada postoji provodna veza sa naizmjeničnim/jednosmjernim napajanjem EN 61851-21-1:2017/AC:2017 Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 43.120
MEST EN 60811-508:2013/A1:2018
Električni kablovi i kablovi sa optičkim vlaknom - Metode ispitivanja za nemetalne materijale - Dio 508: Mehanička ispitivanja - Ispitivanje na pritisak pri povišenoj temperaturi za izolaciju i plašt EN 60811-508:2012/A1:2017 (IEC 60811-508:2012/A1:2017, IDT) Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01, 29.060.20
MEST EN 60811-201:2013/A1:2018
Električni kablovi i kablovi sa optičkim vlaknom - Metode ispitivanja za nemetalne materijale - Dio 201: Opšta ispitivanja - Mjerenje debljine izolacije EN 60811-201:2012/A1:2017 (IEC 60811-201:2012/A1:2017, IDT) Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01, 29.060.20
MEST EN 50655-1:2018
Električni kablovi – Pribor – Karakterizacija materijala – Dio 1: Identifikaciona ispitivanja smolastih mješavina EN 50655-1:2017 Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 1: Fingerprinting for resinous compounds IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 50655-2:2018
Električni kablovi – Pribor – Karakterizacija materijala – Dio 2: Identifikaciona ispitivanja za termoskupljajuće komponente za primjene na niskom naponu i srednjem naponu do 20,8/36 (42) kV EN 50655-2:2017 Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 2: Fingerprinting for heat shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 50655-3:2018
Električni kablovi – Pribor – Karakterizacija materijala – Dio 3: Identifikaciona ispitivanja za hladnoskupljajuće komponente za primjene na niskom naponu i srednjem naponu do 20,8/36 (42) kV EN 50655-3:2017 Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 3: Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN 50131-2-2:2018
Alarmni sistemi - Sistemi protiv provale i prepada - Dio 2-2: Detektori protiv provale - Pasivni infracrveni detektori EN 50131-2-2:2017 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.310
MEST EN 62439-1:2013/A2:2018
Industrijske komunikacione mreže - Mreže za automatizaciju visoke raspoloživosti - Dio 1: Opšti koncepti i metode za izračunavanje EN 62439-1:2010/A2:2017 (IEC 62439-1:2010/A2:2016, IDT) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040, 35.040
MEST EN 61784-3-3:2018
Industrijske komunikacione mreže – Profili – Dio 3-3: Industrijske sabirnice za funkcionalnu bezbjednost – Dodatne specifikacije za CPF 3 EN 61784-3-3:2017 (IEC 61784-3-3:2016, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 3 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05
MEST EN 62680-1-2:2018
Interfejsi univerzalne serijske magistrale za podatke i napajanje – Dio 1-2: Zajedničke komponente - Specifikacija isporuke energije preko USB-a EN 62680-1-2:2017 (IEC 62680-1-2:2017, IDT) Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220, 33.120, 35.200
MEST EN 62657-1:2018
Industrijske komunikacione mreže – Bežične komunikacione mreže – Dio 1: Bežični komunikacioni zahtjevi i razmatranje spektra EN 62657-1:2017 (IEC 62657-1:2017, IDT) Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040, 33.040.40, 35.240.50
MEST EN 61784-3-2:2018
Industrijske komunikacione mreže – Profili – Dio 3-2: Industrijske sabirnice za funkcionalnu bezbjednost – Dodatne specifikacije za CPF 2 EN 61784-3-2:2017 (IEC 61784-3-2:2016, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 2 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05
MEST EN 62282-3-201:2018
Tehnologije gorivih ćelija - Dio 3-201: Stacionarni energetski sistemi gorivih ćelija - Metode ispitivanja performansi malih energetskih sistema gorivnih ćelija EN 62282-3-201:2017 (IEC 62282-3-201:2017, IDT) Fuel cell technologies - Part 3-201: Stationary fuel cell power systems - Performance test methods for small fuel cell power systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.070
MEST EN 60794-2:2018
Fiber-optički kablovi - Dio 2: Unutrašnji kablovi - Specifikacija po sekcijama EN 60794-2:2017 (IEC 60794-2:2017, IDT) Optical fibre cables - Part 2: Indoor cables - Sectional specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.10
MEST EN 61987-24-3:2018
Mjerenje i kontrola industrijskog procesa - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Dio 24-3: Lista svojstava (LOPs) dodataka za modifikaciju protoka za elektronsku razmjenu podataka EN 61987-24-3:2017 (IEC 61987-24-3:2017, IDT) Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-3: Lists of properties (LOPs) of flow modification accessories for electronic data exchange IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.110, 25.040.40, 35.240.50
MEST EN 62271-1:2018
Visokonaponske rasklopne aparature - Dio 1: Zajedničke specifikacije za rasklopne aparature naizmjenične struje EN 62271-1:2017 (IEC 62271-1:2017, IDT) High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.10, 29.130.99 2014/30/EU
MEST EN 62343:2018
Dinamički moduli - Opšte i uputstvo EN 62343:2017 (IEC 62343:2017, IDT) Dynamic modules - General and guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.01, 33.180.99
MEST EN 62656-5:2018
Standardizovani ontološki registri proizvoda i prenos pomoću tabela - Dio 5: Interfejs za opis aktivnosti EN 62656-5:2017 (IEC 62656-5:2017, IDT) Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 5: Interface for activity description IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.01, 01.110
MEST EN 60947-2:2018
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 2: Prekidači strujnog kola EN 60947-2:2017 (IEC 60947-2:2016, IDT) Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.20 2014/30/EU, 2014/35/EU
MEST EN 62683-1:2018
Niskonaponske rasklopne aparature — Podaci o proizvodu i karakteristike za razmjenu informacija - Dio 1: Podaci kataloga EN 62683-1:2017 (IEC 62683-1:2017, IDT) Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange - Part 1: Catalogue data IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.20
MEST EN 62569-1:2018
Generičke specifikacije informacija na proizvodima prema svojstvima – Dio 1: Principi i metode EN 62569-1:2017 (IEC 62569-1:2017, IDT) Generic specification of information on products by properties - Part 1: Principles and method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.110 - Technical product documentation 29.020
MEST EN 62442-3:2015/A11:2018
Energetske performanse za upravljački uređaj za sijalicu — Dio 3: Upravljački uređaj za halogene sijalice i module sa svijetlećim diodama — Metoda mjerenja radi određivanja efikasnosti upravljačkog uređaja EN 62442-3:2014/A11:2017 Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99
MEST EN 62442-1:2013/A11:2018
Energetske performanse upravljačkog uređaja za sijalicu – Dio 1: Upravljački uređaj za fluorescentne sijalice – Metoda mjerenja za određivanje ukupne ulazne snage kola upravljačkog uređaja i efikasnosti upravljačkog uređaja EN 62442-1:2011/A11:2017 Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99 245/2009
MEST EN 61810-2-1:2018
Elektromehanički elementarni releji - Dio 2-1: Pouzdanost - Procedure za verifikaciju vrijednosti B10 EN 61810-2-1:2017 (IEC 61810-2-1:2017, IDT) Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.70
MEST EN 61810-2:2018
Elektromehanički elementarni releji — Dio 2: Pouzdanost EN 61810-2:2017 (IEC 61810-2:2017, IDT) Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.70
MEST EN 61757-2-2:2018
Senzori za optička vlakna - Dio 2-2: Mjerenje temperature - Distribuirani senzor EN 61757-2-2:2017 (IEC 61757-2-2:2016, IDT) Fibre optic sensors - Part 2-2: Temperature measurement - Distributed sensing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.99
MEST EN IEC 60317-73:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje - Dio 73: Poliester ili poliesterimid prevučen sa poliamid-imid emajliranom pravougaonom aluminijumskom žicom, klasa 200 EN IEC 60317-73:2018 (IEC 60317-73:2018, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 73: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular aluminium wire, class 200 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.10
MEST EN 61169-58:2018
Konektori za radio-frekvencije - Dio 58: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa slijepim uparivanjem – Karakteristična impedansa 50 Ω (tip SBMA) EN 61169-58:2016 (IEC 61169-58:2016, IDT) Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 Ω (type SBMA) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST EN 61169-58:2018/Cor.1:2018
Konektori za radio-frekvencije - Dio 58: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa slijepim uparivanjem – Karakteristična impedansa 50 Ω (tip SBMA) EN 61169-58:2016/AC:2017 (IEC 61169-58:2016/Cor.1:2017, IDT) Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 Ω (type SBMA) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST CLC/TR 50674:2018
Smjernice za verifikaciju kućnih aparata pod energetskim označavanjem i ekološkim dizajnom CLC/TR 50674:2018 Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.030
MEST EN 60061-4:2015/A15:2018
Grla i podnožja za sijalice zajedno sa graničnim mjerilima za kontrolu međusobne zamjenljivosti i bezbjednosti - Dio 4: Smjernice i opšte informacije EN 60061-4:1992/A15:2017 (IEC 60061-4:1990/A15:2017, IDT) Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.10
MEST EN 62150-5:2018
Aktivne optičke komponente i sklopovi - Postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 5: Vrijeme talasnog kanala za podesive predajnike EN 62150-5:2017 (IEC 62150-5:2017, IDT) Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures - Part 5: Wavelength channel tuning time of tuneable transmitters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 60838-1:2018
Razna grla za sijalice - Dio 1: Opšti zahtjevi i ispitivanja EN 60838-1:2017 (IEC 60838-1:2016, IDT) Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.10
MEST EN 60838-1:2018/A1:2018
Razna grla za sijalice - Dio 1: Opšti zahtjevi i ispitivanja EN 60838-1:2017/A1:2017 (IEC 60838-1:2016/A1:2017, IDT) Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.10 2014/35/EU
MEST EN 61967-4:2013/Cor.1:2018
Integrisana kola - Mjerenje elektromagnetnih emisija od 150 kHz do 1 GHz - Dio 4: Mjerenje kondukcionih emisija - Metoda mjerenja pomoću direktnog sprezanja 1om /150 om EN 61967-4:2002/AC:2017 (IEC 61967-4:2002/COR1:2017, IDT) Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz - Part 4: Measurement of conducted emissions - 1 ohm/150 ohm direct coupling method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.200
MEST EN 61810-1:2015/Cor.1:2018
Elektromehanički elementarni releji - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 61810-1:2015/AC:2018 (IEC 61810-1:2015/COR.2:2018, IDT) Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.70
MEST EN 60603-7-81:2016/Cor.1:2018
Konektori za elektronske uređaje - Dio 7-81: Detaljna specifikacija za 8-pinske, neoklopljene, slobodne i pričvršćene konektore, za prenos podataka na frekvencijama do 2000 MHz EN 60603-7-81:2016/AC:2017 (IEC 60603-7-81:2015/COR1:2017, IDT) Connectors for electronic equipment - Part 7-81: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 2 000 MHz IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 62657-2:2018
Industrijske komunikacione mreže - Bežične komunikacione mreže - Dio 2: Upravljanje koegzistencijom EN 62657-2:2017 (IEC 62657-2:2017, IDT) Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 33.040, 35.100
MEST EN 61215-2:2018
Kopneni fotonaponski (PV) moduli – Ocjena dizajna i odobravanje tipa – Dio 2: Procedure ispitivanja EN 61215-2:2017 (IEC 61215-2:2016, IDT) Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 16689:2018
Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi za performanse zaštitne odjeće za tehničke intervencije EN 16689:2017 Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for technical rescue IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN ISO 19918:2018
Zaštitna odjeća - Zaštita od hemikalija - Mjerenje kumulativnog propuštanja hemikalija kroz materijale pri niskom naponu pare EN ISO 19918:2017 (ISO 19918:2017, IDT) Protective clothing - Protection against chemicals - Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 61340-5-1:2017/Cor.1:2018
Elektrostatika - Dio 5-1: Zaštita elektronskih uređaja od elektrostatičkih fenomena - Opšti zahtjevi EN 61340-5-1:2016/AC:2017 (IEC 61340-5-1:2016/COR1:2017, IDT) Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.200.99, 29.020
MEST EN 60728-11:2018
Kablovske mreže za televizijske signale, zvučne signale i usluge uzajamnog djelovanja - Dio 11: Bezbjednost EN 60728-11:2017 (IEC 60728-11:2016, IDT) Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.40 2014/35/EU
MEST EN 60598-1:2015/Cor.2:2018
Svjetiljke — Dio 1: Opšti zahtjevi i ispitivanja EN 60598-1:2015/AC:2016 (IEC 60598-1:2014/COR2:2015, IDT) Luminaires - Part 1: General requirements and tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.40 2006/95/EC, 2014/35/EU
MEST EN 353-1:2018
Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Zaustavljači pada sa vođicom i sidrištem - Dio 1: Zaustavljači pada sa vođicom i krutim sidrištem EN 353-1:2014+A1:2017 Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.60 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN ISO 27065:2018
Zaštitna odjeća - Zahtjevi za performanse zaštitne odjeće za osobe koje primjenjuju tečne pesticide i radnike koji dolaze u kontakt sa prethodno tretiranim područjem EN ISO 27065:2017 (ISO 27065:2017, IDT) Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 60598-1:2017/A1:2018
Svjetiljke — Dio 1: Opšti zahtjevi i ispitivanja EN 60598-1:2015/A1:2018 (IEC 60598-1:2014/A1:2017, IDT) Luminaires - Part 1: General requirements and tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.40
MEST EN 62714-3:2018
Format inženjeringa razmjene podataka za upotrebu u inženjeringu industrijskih automatizovanih sistema – Jezik za označavanje automatizacije – Dio 3: Geometrija i kinematika EN 62714-3:2017 (IEC 62714-3:2017, IDT) Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 3: Geometry and kinematics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.01, 25.040.01, 35.240.30
MEST EN 62619:2018
Sekundarne ćelije i baterije koje sadrže alkalne ili druge elektrolite koji nisu kiseli – Zahtjevi za bezbjednost za litijumske ćelije i baterije velikih dimenzija za primjene u industriji EN 62619:2017 (IEC 62619:2017, IDT) Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220.30
MEST EN 62433-2:2018
EMC IC modelovanje- Dio 2: Modeli integrisanih kola za simulaciju ponašanja pri EMI - Modeliranje kondukcionim emisijama (ICEM-CE) EN 62433-2:2017 (IEC 62433-2:2017, IDT) EMC IC modelling - Part 2: Models of integrated circuits for EMI behavioural simulation - Conducted emissions modelling (ICEM-CE) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.200, 33.100.10
MEST EN 62133-2:2018
Sekundarne ćelije i baterije koje sadrže alkalne ili druge elektrolite koji nisu kisjeli – Zahtjevi za bezbjednost za prenosive zatvorene sekundarne ćelije i baterije – Dio 2: Litijumski sistemi EN 62133-2:2017 (IEC 62133-2:2017, IDT) Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220.30
MEST EN 50620:2018
Električni kablovi – Kablovi za punjenje električnih vozila EN 50620:2017 Electric cables - Charging cables for electric vehicles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.060.20 2014/35/EU
MEST EN 62532:2012/A1:2018
Fluorescentne indukcione sijalice - Specifikacije za bezbjednost EN 62532:2011/A1:2017 (IEC 62532:2011/A1:2016, IDT) Fluorescent induction lamps - Safety specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.30
MEST EN 60143-1:2016/Cor.1:2018
Serijski kondenzatori za energetske sisteme - Dio 1: Opšti dio EN 60143-1:2015/AC:2017 (IEC 60143-1:2015/COR1:2017, IDT) Series capacitors for power systems - Part 1: General IDT proglašavanjem en Stručni savjet za standarde 31.060.70
MEST EN 62435-2:2018
Elektronske komponente – Dugotrajno skladištenje elektronskih poluprovodničkih sklopova – Dio 2: Mehanizmi degradacije EN 62435-2:2017 (IEC 62435-2:2017, IDT) Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 2: Deterioration mechanisms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.020
MEST EN 62435-1:2018
Elektronske komponente – Dugotrajno skladištenje elektronskih poluprovodničkih sklopova – Dio 1: Opšte EN 62435-1:2017 (IEC 62435-1, IDT) Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 1: General IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.020
MEST EN 60064:2018/A3:2018
Sijalice sa volframovim vlaknom koje se koriste za opšte osvjetljenje u domaćinstvu i slične namjene - Zahtjevi za performanse EN 60064:1995/A3:2006 (IEC 60064:1993/A3:2005, MOD) Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20
MEST EN 60064:2018/A4:2018
Sijalice sa volframovim vlaknom koje se koriste za opšte osvjetljenje u domaćinstvu i slične namjene - Zahtjevi za performanse EN 60064:1995/A4:2007 (IEC 60064:1993/A4:2007, MOD) Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20
MEST EN 60357:2018
Halogene sijalice sa volframovim vlaknom (osim za vozila) - Specifikacije za performanse EN 60357:2003 (IEC 60357:2002, MOD) Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20 1194/2012, 244/2009, 874/2012
MEST EN 60357:2018/Cor.1:2018
Halogene sijalice sa volframovim vlaknom (osim za vozila) - Specifikacije za performanse EN 60357:2003/Cor.1:2003 Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20 1194/2012, 244/2009, 874/2012
MEST EN 60064:2018/A5:2018
Sijalice sa volframovim vlaknom koje se koriste za opšte osvjetljenje u domaćinstvu i slične namjene - Zahtjevi za performanse EN 60064:1995/A5:2009 (IEC 60064:1993/A5:2009, MOD) Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20
MEST EN 60064:2018/A11:2018
Sijalice sa volframovim vlaknom koje se koriste za opšte osvjetljenje u domaćinstvu i slične namjene - Zahtjevi za performanse EN 60064:1995/A11:2007 Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20
MEST EN 60357:2018/A1:2018
Halogene sijalice sa volframovim vlaknom (osim za vozila) - Specifikacije za performanse EN 60357:2003/A1:2008 (IEC 60357:2002/A1:2006, MOD) Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20 1194/2012, 244/2009, 874/2012
MEST EN ISO 17236:2018
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje istezanja EN ISO 17236:2016 (ISO 17236:2016, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of extension set IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 60357:2018/A2:2018
Halogene sijalice sa volframovim vlaknom (osim za vozila) - Specifikacije za performanse EN 60357:2003/A2:2008 (IEC 60357:2002/A2:2008, IDT) Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20 1194/2012, 244/2009, 874/2012
MEST EN 60357:2018/A3:2018
Halogene sijalice sa volframovim vlaknom (osim za vozila) - Specifikacije za performanse EN 60357:2003/A3:2011 (IEC 60357:2002/A3:2011, IDT) Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20 1194/2012, 244/2009, 874/2012
MEST EN 60357:2018/A11:2018
Halogene sijalice sa volframovim vlaknom (osim za vozila) - Specifikacije za performanse EN 60357:2003/A11:2016 Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.20 1194/2012, 244/2009, 874/2012
MEST EN IEC 62884-3:2018
Tehnike mjerenja piezoelektričnih, dielektričnih i elektrostatičkih oscilatora - Dio 3: Methode ispitivanja frekvencijskog starenja EN IEC 62884-3:2018 (IEC 62884-3:2018, IDT) Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators – Part 3: Frequency aging test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN IEC 62969-1:2018
Poluprovodnički uređaji - Poluprovodnički interfejs za automobilska vozila - Dio 1: Opšti zahtjevi interfejsa za snagu za senzore automobila EN IEC 62969-1:2018 (IEC 62969-1:2017, IDT) Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 1: General requirements of power interface for automotive vehicle sensors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.99
MEST EN IEC 62969-2:2018
Poluprovodnički uređaji - Poluprovodnički interfejs za automobilska vozila - Dio 2: Metode za procjenu efikasnosti bežičnog prenosa snage koristeći rezonancu za senzore automobila EN IEC 62969-2:2018 (IEC 62969-2:2018, IDT) Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 2: Efficiency evaluation methods of wireless power transmission using resonance for automotive vehicles sensors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.080.99
MEST EN ISO 23537-1:2018/A1:2018
Zahtjevi za vreće za spavanje - Dio 1: Zahtjevi za toplotu i dimenzije - Izmjena 1 EN ISO 23537-1:2016/A1:2018 (ISO 23537-1:2016/Amd 1:2018, IDT) Requirements for sleeping bags - Part 1: Thermal and dimensional requirements - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.30
MEST EN 16869:2018/Cor 1:2018
Projektovanje/izgradnja osiguranih planinarskih staza (Via Ferratas) EN 16869:2017/AC:2018 Design/construction of Via Ferratas IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40
MEST EN ISO 12944-5:2018
Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja - Dio 5: Zaštitni sistemi boja EN ISO 12944-5:2018 (ISO 12944-5:2018, IDT) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.020

Ostavite komentar:


Komentari: